Preiļu novada dome 2022. gada 12. aprīlī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko otro mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skolas”, Skolas iela 4, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads atsavināšanu atsavināšanu

12.04.2022 10:00

Preiļu novada dome 2022. gada 12. aprīlī plkst.10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko otro mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76760040455, “Skolas”, Skolas iela 4, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040455 platībā 4,5282 ha, un esošas apbūves: skolas ēka (galvenais korpuss), kadastra apzīmējums 76760040455001, skola-palīgkorpuss, kadastra apzīmējums 76760040455002, pirts, kadastra apzīmējums 76760040455003, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā www.preili.lv (PDF), grafiskais pielikums (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī” un novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 08.04.2022. plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 27 315,00. Dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums EUR 2731,00 maksājams novada domes kontā nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Nekustamā īpašuma speciāliste
Ināra Upeniece
tālr.: 65329003

Pēdējās izmaiņas: 10.03.2022.