Pasaciņa filiāles Auseklītis renovācija

2009. gada 4. martā

Preiļu novada dome 04.03.2009. noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru (VRAA) par projekta „Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija” īstenošanu.

Projekta „Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija” ietvaros tiks veikta PII „Auseklītis” 2. un 3. kārtu renovācija Preiļos ar mērķi veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību Preiļu novadā. Projekts paredz samazināt bērnu skaitu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi novadā – pēc projekta īstenošanas apmeklēt bērnudārzu radīsies iespēja vēl 96 bērniem. Izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus tiks veikta pirmskolas izglītības iestādes ēkas un telpu renovācija, kā arī apkārtnes labiekārtošana.

Projekts tiks īstenots 2009. gadā, projekta kopējā summa, atbilstoši tehniskajam projektam ir Ls 432 868, attiecināmās izmaksas sastāda Ls 250 939. Precīzas objekta izmaksas tiks noteiktas iepirkumu rezultātā.


2009. gada 17. jūnijā

ERAF projekta “Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” 2. un 3.kārtas renovācija” Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/020 ietvaros 2009. gada 21. jūnijā Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar SIA „Latspas” par būvdarbu veikšanu pirmskolas izglītības iestādes (PII) „Pasaciņa” filiālē „Auseklītis”. Kopējā līguma summa objekta renovācijai sastāda Ls 286 585,85 (tai skaitā ERAF īstenojamā projekta attiecināmās izmaksas sastāda Ls 249 000,00 un neattiecināmās izmaksas Ls 37 585,85).

Būvdarbus plānots uzsākt tuvākajā laikā un objektu pabeigt līdz šī gada 17. novembrim. Pēc projekta īstenošanas apmeklēt PII radīsies iespēja 96 bērniem (4 jaunas grupiņas), tādejādi samazinot esošo rindu uz PII pašvaldībā. Ēkā tiks ierīkots virtuves bloks, labiekārtota apkārtne.

Tuvākajā laikā tiks slēgti līgumu par autoruzraudzību un būvuzraudzību.


2010. gada 19. martā

8. aprīlī notiks pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” atvēršanas svētki!
Noslēgumam tuvojas ERAF projekta „Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” 2. un 3.kārtas renovācija” (Nr. Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/020) īstenošana.
2009. gada 4. martā Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” iestādes 2. un 3. kārtas renovāciju.
Pēc gadu ilgušiem būvdarbiem 6. aprīlī jaunos iemītniekus gaidīs skaistas renovētas telpas. 8. aprīlī paredzams oficiāls bērnudārza atvēršanas pasākums.
Papildus divām bijušajām grupiņām „Auseklīti” būs iespēja apmeklēt vel 96 (4 jaunas grupiņas) bērniem, ievērojami tiks samazināta rinda uz pirmsskolas izglītības iestādi pašvaldībā.

Projekts saņēmis finansējumu no Eiropas reģionālā attīstības fonda.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.