Ielu vingrošanas laukums

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2. rīcība “Atbalsts vietējo iniciatīvas grupu, pašvaldību un uzņēmēju inicitatīvām- iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde”

Nr.13-03-LL12-L413201-000001 „Ielu vingrošanas laukuma izveide Preiļos”/15.07.2013./

Projekta mērķis ir, ierīkojot jaunu ielu vingrošanas laukumu, radīt atbilstošu vidi iedzīvotāju aktīvai atpūtai, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Preiļu pilsētā nav neviena moderna, jauniešu prasībām atbilstoša, droša un daudzfunkcionāla ielu vingrošanas laukuma. Esošais vingrošanas aprīkojums ir ļoti minimāls un nepietiekams – vingrošanas stienis Preiļu stadionā un 2 vingrošanas stieņi Preiļu 2. vidusskolas sporta laukumā. Šis vingrošanas aprīkojums ir morāli un fiziski novecojis un uz tā nav iespējams veikt pilnu vingrošanas nodarbību kompleksu. Preiļos kopš 2005.gada aktīvi darbojas ielu vingrotāju – parkouristu (parkour – viens no ielu vingrošanas veidiem) grupa „Ultimate Jump”. Jaunajiem vingrotājiem šobrīd nav iespēju pilnvērtīgi un droši darboties, kā arī attīstīt savas prasmes, jo nav nepieciešamā vingrošanas aprīkojuma un vietas treniņiem. Grupas dalībnieki trenējas tam nepiemērotās vietās un apdraud savu drošību un veselību. Ielu vingrošanas laukuma galvenā mērķgrupa ir Preiļu pilsētas un Preiļu pagasta jaunieši. Vingrošanas laukumu varēs izmantot arī visi pārējie aktīvie visu vecumu Preiļu novada iedzīvotāji. Ielu vingrošanas laukums paredzēts visa vecuma iedzīvotājiem, sportiskām brīvā laika aktivitātēm un aktīvai atpūtai. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots ielu vingrošanas laukums, kas dos iespēju jauniešiem un citiem pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un aktīvi atpūsties atbilstošā, labiekārtotā un drošā vidē.

Paredzamie projekta rezultāti:

1) Izveidots ielu vingrošanas laukums 119 m2 lielā platībā, kurā ir uzstādītas dažādas vingrošanas iekārtas;

2) Noorganizēts ielu vingrošanas laukuma atklāšanas pasākums;

3) Nodrošināta projekta publicitāte.

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 10 484.99

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2018.