Aicinājums pedagogiem un izglītības darbiniekiem uz praktisko semināru Lietuvā

17.10.2022.

Preiļu novada pašvaldības projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” ietvaros šī gada 26. un 27. oktobrī tiek organizēts starptautisks praktiskais seminārs skolotājiem un izglītības darbiniekiem “Senie parki – telpa bērnu dabas izglītošanai”, kas norisināsies Anatalieptē Lietuvā. Uz semināru aicināti skolotāji, kuri jau darbojas āra mācībās vides jomā vai plāno to uzsākt. 

Semināra laikā skolotāji apmeklēs projektā atjaunotos vēsturiskos parkus Kamariškēs un Antalieptē, kur vairāk uzzinās, kā mācību programmā iekļaut āra mācības, kā plānot un īstenot nodarbības vēsturiskajos parkos. Praktiskā semināra laikā varēs uzzināt, cik daudz dabas noslēpumu var atklāt vēsturiskajos parkos: iepazīsim parku bioloģisko daudzveidību, mācīsimies praktiski vadīt nodarbības dabā, dalīsimies pieredzē.

Transportu, ēdināšanu un izmitināšanu bez maksas nodrošina semināra organizatori. Līdzi jāņem ērts un laikapstākļiem piemērots apģērbs un apavi āra aktivitātēm! Semināra darba valoda – angļu, pēc nepieciešamības būs nodrošināts tulkojums latviešu vai lietuviešu valodā. Pieteikšanās semināram līdz 20. oktobrim. Pieteikšanās forma: ŠEIT

Semināra programma (PDF)
Praktiska informācija (PDF)

Par projektu:

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Lietuvas projekta partneriem īsteno “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam pārrobežu sadarbības projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, LLI- 476 (LLI-476 – Save Past for future). Projekta mērķis ir palielināt to organizāciju kapacitāti, kuras ir iesaistītas vēsturisko parku un to ūdenstilpņu atjaunošanā un uzturēšanā Lietuvas ziemeļaustrumos un Latgalē, vēsturiskajiem parkiem būt kā nozīmīgiem bioloģiskās daudzveidības objektiem, nodrošinot rūpīgu attieksmi pret vēsturi, dabas vērtībām un lauku ainavu. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Semināru organizē: Lietuvas NVO “Inivatorių slėnis”
Jautājumu gadījumā var vērsties pie projekta vadītājas Ineses Matisānes, tel. +371 263 15587, e-pasts: mvs.plus@inbox.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2023.