Noskaidroti konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” laureāti

26.08.2022.

Lai veicinātu novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā un noskaidrotu novada sakoptākos īpašumus, Preiļu novada pašvaldība no 2022. gada 1. jūnija līdz 8. jūlijam aicināja pieteikt īpašumus konkursam “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”. Atbilstoši konkursa nolikumam, konkursā varēja piedalīties privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumi un iestādes. Kopumā konkursam tika pieteikti 36 dalībnieki. Pēc pieteikumu saņemšanas konkursa komisija piecu locekļu sastāvā apmeklēja katru pieteikto īpašumu. Novada svētku laikā 20. augustā notika konkursa laureātu apbalvošana.

Konkurss “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” tiek organizēts no 2012. gada. Šogad konkursam būtu bijusi jubileja, bet  pagājušajā gadā tas nenotika administratīvi teritoriālās reformas dēļ, bet aizpagājušajā – pandēmijas dēļ.  Paldies jaunajam domes sastāvam, kuri atbalstīja ideju, ka konkurss ir jāturpina, jo tā ir viena no pozitīvajām novada tradīcijām.

Saskaņā ar nolikumu pieteiktie īpašumi tika vērtēti piecās kategorijās: ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā; viensētas pagasta teritorijā; daudzdzīvokļu mājas; sabiedriskie objekti (tirdzniecības un pakalpojumu objekti, baznīcas u.c.); komercsabiedrību īpašumi (biroju ēkas un tām piekrītošās teritorijas, ražošanas teritorijas); valsts un pašvaldības iestādes. Konkursa komisija (domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis, būvvaldes vadītāja vietniece un arhitekte Agnija Pastare, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” dārzniece “Zinaīda Adamoviča”, Preiļu pagasta seniore Anna Buka (vairākkārtēja valsts un vietējā mēroga dažādu daiļdārzu un sakoptības konkursu laureāte) un komisijas vadītāja –  Preiļu novada Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite) pieteiktos pretendentus vērtēja katrā grupā pēc šādiem kritērijiem: teritorijas sakoptība un kopskats; ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība; dārza funkcionālais plānojums; puķu dobes un košumkrūmi; videi draudzīga saimniekošana; individualitāte.

Kopējais konkursa balvu fonds bija 1600 EUR.  Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņēma diplomu un 150 EUR. Otrās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņēma diplomu un 100 EUR. Trešās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņēma diplomu un 70 EUR. Savukārt, visi konkursa dalībnieki, kuri neieguva godalgotas vietas, par iniciatīvu, atsaucību un ieguldītajām pūlēm dalībai konkursā, saņēma Preiļu novada pašvaldības pateicības rakstus un dāvanu kartes 50 EUR vērtībā.

Konkursā “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā  2022” kategorijā “Ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā” bija pieteikti 10 dalībnieki, no kuriem godalgotās vietas ieguva trīs:

3. vieta piešķirta īpašumam “Jāņkalni” (Stabulnieki, Stabulnieku pagasts), kur saimnieko Pastaru ģimene. Īpašums atrodas valsts autoceļa malā, ienākot šķiet, ka tā ir parasta lauku māja, bet, ejot tālāk aizvijas bruģēts celiņš līdz brīnišķīgam dārzam, lielam dīķim ar milzīgām, skaistām ūdensrozēm, ir pirts ar labiekārtotu terasi. Labs piemērs kā no defekta, veidot efektu – izraktā dīķa zeme izmantota kā uzkalns, kas nosedz autoceļu, apstādīts ar košumkrūmiem, un izveidotas dažādas interesantas un pat noslēpumainas atpūtas vietiņas.

2. vieta tika piešķirta īpašumam “Papardes” (Lielie Anspoki Saunas pagastā) – īpašnieki Romanovsku ģimene. Sakoptības konkursā piedalījušies arī iepriekšējos gados, taču šogad komisiju sagaidīja pārsteigums, jo visi puķu stādījumi ir pārveidoti, parādījušās jaunas daudz plašākas puķu dobes. Nācis klāt bagātīgs augu klāsts – daudz rožu, dažādu vīteņaugu un košumkrūmu. Pagalmā ir izvietota saimniecei dāvinātā strūklaka, skaisti soliņi, pie dīķa brīnišķīga jauna lapene, pie kuras tiek veidoti atbilstoši apstādījumi. Šajā īpašumā mājvārds ir izkalts metālā – klāt pieskaņota pastkastīte, ar saules baterijām aprīkoti gaismeklīši. Kopumā jauks un mājīgs īpašums.

1. vieta šai grupā tika piešķirta īpašumam Jelgavas ielā 27, Preiļos – Patmalnieku ģimenei. Šis īpašums ir stāsts par sapņu piepildījumu – privātmāja ar dārzu ir Patmalnieku ģimenes kvēls sapnis, kas nu pilnībā ir piepildījies. Īpašums un dārzs ir ģimenes kopdarbs – pašu rokām būvēta terase un saimniecības ēkas. Bezgala skaistajā daiļdārzā aug 120 rozes, hortenzijas, peonijas. Dārza augi ir ļoti gaumīgi izvietoti pēc krāsām, pēc augstumiem, pēc citiem dārzniecības parametriem. Ir atrasta vieta arī bērnu rotaļu laukumiņam, ir neliels sakņu dārziņš. Dārzu izdaiļo saimnieka veidota metāla arka, kura tiek apaudzēta ar skaistām vīteņrozēm.  Atrasts inovatīvs risinājums kā ar lietus ūdeni  apūdeņot rozes, kas aug mājas priekšā. Var redzēt, ka dārzs ir liels saimnieku sirds darbs – katrā vietā, katrā stūrītī ir pielikta roka, dārzs tiek nepārtraukti pilnveidots.

Ņemot vērā, ka šajā grupā bija 10 dalībnieki un, protams, ka visi nevarēja iegūt godalgotas vietas, tāpēc diplomu par dalību konkursā un dāvanu karti 50 EUR vērtībā saņēma:

Īpašums “Vēris” Saunas pagastā, kur saimnieko Pudulu ģimene, arī šis īpašums ir piedalījies konkursos, patīkami redzēt, ka ir jauns bruģis, skaista lapene, kur mājiniekiem pulcēties, saimniecei zied rozes, gladiolas un citas puķes.

Miera iela 10, Riebiņos, kur saimnieko seniore Zinaīda Kudrjašova. Īpašums ir ļoti izkopts, dobes perfekti izravētas, veidotas apdobes ābelēm, kas mūsdienās ir retums. Pēc savas gaumes teritorijā ir izvietoti dažādi dārza dekori. Cienījams darbs.

Miera iela 10, Silajāņos, kur dzīvo Kudrjašovu ģimene, kura iekopusi nelielu, bet ļoti pārdomātu dārzu, kur ļoti skaisti ziedēja dienziedes, dārzā izveidots ar bērnu rotaļu laukumiņš. Potenciāls piedalīties sakoptības konkursos arī nākamajā gadā.

“Rubenu mājas” Galēnu pagastā –  īpašnieks Arturs Rubens. Īpašums ievērojams ar to, ka  mājas pagalmā atrodas govju ferma, par ko faktiski nekas neliecina, pagalms ir bruģēts, tīrs un kārtīgs. Fermā ir ieviesti visi iespējamie jauninājumi, pie tā arī tiek turpināts strādāt. Ļoti gaumīgi iekārtots īpašums, pat sagatavotie siena ruļļi izvietoti glītā rindā gar ceļmalu, kas apstādīta ar sudrabeglēm. Teritorijā ir lieli dīķi, skaistā ainava jau ir dota no dabas, kura attiecīgi arī ir izkopta.

Liepu iela 18a, Galēnu pag. – īpašnieki Kupru ģimene, kuru galvenā nodarbošanās ir graudkopība, kam pakārtota arī visa saimniecība un teritorija. Teritorijā ir glīti stādījumi, bruģēti celiņi, spēļu laukums mazbērniem, skaista vieta mājas sargam. Mājvārds- senlaicīgs arkls, attiecīgi noformēts ar puķu stādījumiem. Šogad saimniecība svinēja savu 30 gadu jubileju.

Līvānu iela 5, Galēnos, saimnieko seniore Irina Grabovska, kura viena pati kopj savu īpašumu, kas ir labiekārtots, bruģēts, nodalīta saimnieciskā zona, jo kundzei ir sīklopi, arī sakņu dārzs un puķu zona. Īpaši aizkustināja, ka mājas priekšā zied ļoti skaistas rozes, kas ir atvestas no saimnieces dzimtenes Ukrainas, kuras šeit ir iedzīvojušās un priecē savu saimnieci, atgādinot par dzimteni.

Mehanizatoru iela 6, Prīkuļi – Bogoto ģimene, kura sakoptības konkursos piedalījusies vairākkārt, īpaši prieks, ka arī jaunā saimniece turpina iesāktās tradīcijas un piedāvā arī savas idejas un savu redzējumu. Ir iesākta veidot plaša rožu dobe, pārkārtotas citas puķu dobes, var vēlēt, lai viņai izdodas viss iecerētais arī turpmāk.

Kategorijā “Viensētas pagastu teritorijās” tika pieteikti 12 īpašumi, konkurence bija liela. Komisijai īpašumu vērtēšanu atviegloja konkursa kritēriji, kur katrs komisijas loceklis lika punktus un tad, kopā tos saskaitot, veidojās iegūto vietu kārtība.  Komisija lēma, ka šajā kategorijā tiks izvirzītas divas trešās vietas:

3. vieta īpašumam “Reči” Riebiņu pag., kur saimnieko Reču ģimene. Ļoti plašs, ļoti liels īpašums, kurā atrodas, divas dzīvojamās mājas – gan vecā, gan jaunuzbūvētā, funkcionāli sadalīts dārzs, ir nodalīta saimniecības zona, sakņu dārzs, ir skaists dīķis, pirts ar terasi, plaši stādījumi, rozes, lilijas un citas puķes. Jaunā saimniece, varēs turpināt labiekārtot teritoriju ap jauno māju. Ģimene ir liela, draudzīga un čakla. Skaisti izveidots mājvārds, ko ir izdomājuši bērni.

3. vieta “Kalmes” Rožkalnu pag. – dzīvo Lazdānu ģimene. Liels, sens īpašums, kurā nodarbojas ar piena ražošanu. Govju ferma atrodas blakus pagalmam, bet nav ne redzama, ne jūtama, ne dzirdama. Daiļdārzs ir ļoti plašs, sadalīts dažādās zonās. Īpatnēji ir tas, ka teritorijā ir daudz koka skulptūru, kas pēc saimnieka pasūtījuma ir gatavotas un iegādātas Lietuvā. Dārzā ir daudz skujeņu, strūklaka. Saprotams, ka īpašumā draudzīgi strādā visa ģimene, tāpēc arī ir tik labs rezultāts.

2. vieta “Saulkrasti” Riebiņu pag.– īpašnieki ir Butkeviču ģimene. Šķietami ierastā lauku mājas pagalmā ar milzīgiem kokiem un senām saimniecības ēkām, ikviens apmeklētājs var sajusties kā Alisei brīnumzemē, jo, ejot tālāk, aiz katra pagrieziena paveras jauns skats. Īpašumam ir ļoti pateicīgs reljefs – kalni, lejas, dīķis. Katra vieta ir arī atbilstoši iekārtoti ar piemērotiem augiem – aug daudz astilbes, iekārtotas skaistas, smaržīgas monardu dobes. Pie dīķa ierīkota atpūtas vieta. Īpašumā daudz izmantoti akmeņi, lai sargātu zemi no erozijas. Ļoti pārsteidzošs īpašums. Saimniecei ir arī ieceres pēc mājas renovācijas pabeigšanas ierīkot dabisko puķu pļavu un jaunus stādījumus.

2. vieta “Ainas” Aizkalnes pag., – saimniece Lidija Jurkjāne. Arī šis īpašums ir iepriekš piedalījies sakoptības konkursos. Īpašums ir Latvijas laiku veidota jaunsaimniecība, kurai ir vairāki īpašnieki un visi draudzīgi sadzīvo. Šeit ir ļoti skaists, ļoti senlaicīgs, romantisks dārzs, kur saimniece ir veiksmīgi izmantojusi reljefu, jo teritorijā ir uzkalni, ielejā plūst strautiņš, kurš ir skaisti iztīrīts, blakus sastādīti atbilstoši augi, milzīga vīteņhortenzija. Saimniecei šis ir sirds dārzs – dzīves prieka avots, ko palīdz sakopt arī citi ģimenes locekļi. Blakus atrodas meitas īpašums, kas mūs pārsteidza ar cirpto liepu dzīvžogu, kas mūsdienās ir liels retums. Uz īpašumu ved veco ābeļu rinda, kas faktiski veido aleju.

1.vietu absolūti pēc punktu skaita ieguva īpašums “Ozoli Gribinānos”, Saunas pag. Šis īpašums arī jau vairākus gadus ir piedalījies konkursā. Tagad vērojamas vairākas pārmaiņas -blakus vecajai mājai ir uzbūvēta jaunā māja ar labiekārtotu apkārtni. Šis ir tas veiksmīgais gadījums, kad ir sapludināts jaunais ar veco – pie vecās mājas ir senlaicīgi ziedu stādījumu un soliņi, kas labi iederas kopējā ainavā, un tad dārzs plūstoši pāriet uz jauno īpašumu, ka ir ļoti plašs, lauku videi atbilstošs – ar pareizi sastādītiem augļu kokiem, ir krūmmelleņu, puķu stādījumi, pat sakņu dārzs ir iekļauts ainavā, kas pludenā līnijā iekļaujas ainavā, kas pakāpeniski pāriet labības laukos, jo saimniecība nodarbojas ar graudkopību. Šo īpašumu raksturo – plašums, vieglums, nesamākslotība – ļoti veiksmīgs risinājums.

Šajā kategorijā pateicības saņēma īpašumi:

“Orhidejas” Riebiņu pagastā, īpašniece – seniore Marija Pelša, kura visu dzīvi nodarbojusies ar puķu stādu audzēšanu un tirgošanu. Uz māju ved garš celiņš, gar celiņa malām sastādītas rozes, skaists dīķis, kurs attiecīgi apstādīts ar stādījumiem, pēc saimnieces projekta ir izveidota neliela guļbūvīte. Saimniece šim konkursam pieteica savu kaimiņieni, kura dabūja balvu.

 “Staburadze” Preiļu pagastā, kur dzīvo dzīvespriecīgā Puzaku ģimene, kura agrāk ir piedalījusies sakoptības skatēs. Līdz ar to varējām redzēt ainava pārvērtības un to, kā mazie košumkrūmiņi nu ir izauguši lielāki un kuplāki. Šajā īpašumā bija arī inovācija, viņiem bija robotiņš, kurš rūpīgi pļauj mauriņu dienu, nakti, pats uzlādējas un atkal pļauj – mauriņš bija perfekts.

“Stārķieši” Sīļukalnu pagastā, īpašnieki – Broku ģimene. Grantēts iebraucamais ceļš, kas ved gar lielu dīķi, pie dīķa neliels zemes gabals apstādīts ar skujeņiem, eglītēm, lapu kociņiem, nākotnē veidojot parku. Pie viena no dīķiem ir uzcelta jauna skaista terase, ierīkota atpūtas vieta. Mājīgs, jauks īpašums.

“Linsētas” Pelēču pagastā, īpašnieki Linkeviču ģimene. Īpašums vairākkārtīgi ir piedalījies konkursos, ir guvis balvas. Skaistums un burvība slēpjas plašajā teritorijā, kas veido reljefu – pakalni, daudz lieli dīķi, kuros zied ūdensrozes, ļoti ainavisks īpašums.

“Dāboli” Vārkavas pagastā, īpašnieki Upenieku ģimene. Senlaicīgs īpašums ar dabiska zālāja pagalmu, puķu dobes izveidotas atbilstoši saimnieces gaumei, ir ievēroti puķu augumi, pakāpienveida puķu stādījumi, atbilstoši katrai vietai piemēroti augi. Atrodas Šķilteru ūdenskrātuves krastā, līdz ar to, arī tas dod romantisku noskaņu.

“Labieši” Vārkavas pagastā, īpašniece Anita Volonte, tas ir mantots īpašums, no vecmammas. Neraksturīgi tas, ka īpašumā dabiski aug lielas priedes. Saglabāta visa vecā apbūve, kura ir labi uzturēta un attiecīgi pieskaņot elementi – seni darba rīki, kas izmantoti kā dizaina elementi. Viena no mūsu komisijas loceklēm iesaucās, ka ir sajūta kā brīvdabas muzejā.  Īpašums tiek izmantots kā vasaras māja, viss ir sakārtots savām vajadzībām.

“Griezes” Saunas pagastā, īpašniece Albīna Pauniņa, vairākkārtīgi ir piedalījusies konkursā un saņēmis godalgotas vietas. Īpašniece ļoti piedomā par stādījumiem, lai tie būtu pieskaņoti pie senlaicīgām ēkām. Šis tas ir pārveidots, viena no puķu dobēm, kas izvijas gar īpašuma malu, tiek paplašināta un pagarināta. Jānovēl saimniecei, īpašumu kopjot, veselību un izturību!

 

Kategorijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” bija tikai viens pieteikums:

Andreja Upīša iela 6, Preiļos. Šī māja arī iepriekš ir piedalījusies konkursā, tā ir neliela daudzdzīvokļu māja, siera rūpnīcas mikrorajonā, pateicoties vienas no mājas iedzīvotājiem -Svetlanas Stabulnieces enerģijai un uzņēmībai, palīdzot pārējiem mājas iedzīvotājiem, ir izveidota skaista apkārtne. Ir gan sakņu dārziņš, gan izkopts zālājs,  gan puķu dobes – viss savu paša priekam.  Īpašums saņēma pašvaldības pateicības rakstu un dāvanu karti.

 

Kategorijā “Sabiedriskie objekti” tika pieteikti astoņi īpašumi, no kuriem godalgotās vietas ieguva:

3. vieta Leontīnei Praņevskai Upmalas pagastā, par krucifiksa uzturēšanu, kopšanu, labiekārtošanu. Krucifikss atrodas valsts vietējās nozīmes autoceļa Līksna-Kalupe-Vecvārkava- Rožupe, labajā pusē saimniecības “Sietiņi” teritorijā. Pie krucifiksa iekoptie apstādījumi, košumkrūmi, priecē jebkurā gadalaikā, ziemas sezonā krucifikss tiek izgaismots ar lampiņām. Sakoptības skatēm šāds objekts nekad nav bijis, krucifikss ir ļoti sens. Tuvējo māju saimniece uzskata, par savu svētu pienākumu to kopt, liela viņai pateicība par to.

2. vieta Aizkalnes pareizticīgo baznīca. Vārtu priekšā ir ierīkotas jaunas puķudobes, kuru ierīkošanā bija piedalījušies vietējie iedzīvotāji. Ir sakārtota un atjaunota baznīca, svaigi krāsotie kupoli spoži mirdz saulē. Godam nopelnīta vieta.

1. vieta Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca, ļoti glīti iekārtota teritorija, pārdomāta baznīcas ārienes stādījumu veidošana, atrasta piemērota vieta paziņojumu, padarīto darbu, noteikumu izvietošanai. Labiekārtota autostāvvieta, baznīcas priekšā abās celiņa pusēs stādījumi. Vieta, kur gribas atgriezties vēl un vēl.

Pateicības saņēma:

Viesu nams “Baltā māja” Aglonā, īpašniece Ilona Buhtejeva. Senlaicīgā māja šogad ir atjaunota,  apkārt izveidots dārzs ar īpatnējiem, košiem akcentiem. Pārsteidzošākais – it kā ciemata vidū – bet absolūta miera, klusuma, relaksācijas oāze. Ideāla vieta pārdomām un meditācijai, ļoti īpaša noskaņa.

“Jasmuižas katoļu baznīca” labiekārtota apkārtne, bet vēl ir arī darāmie darbiņi.

SIA “Kaķu sēta” Daugavpils iela 31, Preiļos, apkārtne sakopta, apstādīta.  Uzņēmums interesants, iesakām apmeklēt it sevišķi ģimenēm ar bērniem.

“Aglonas Cakuli” Aglonā, īpašnieks Rolands Cakuls, viesu māja ar stāžu, bet ir domāts arī par īpašuma pilnveidošanu, ir izveidotas vairākas jaunas atpūtas vietas, ir uzstādīts kubuls, lai vairākas kompānijas var netraucēti atpūsties.

Keramikas darbnīca “Jašas podi”, Kristīne Nicmane. Iekopta apkārtne, piemērota apmeklētājiem.

Kategorijā “Valsts un pašvaldību iestādes”  bija pieteikti  pieci objekti. Komisijas lēmums bija piešķirt tikai pirmo un otro vietu – trešo nepiešķīra.

2.vieta Riebiņu vidusskolai – plašs, liels īpašums, kas tiek nemitīgi uzturēts, priecē, ka ir arī jaunas idejas, jaunas puķu dobes, tiks veidoti peoniju stādījumi.

1.vieta Aglonas vidusskolai, kuras apkārtnes labiekārtošanā arī ir ieguldīts ilgtermiņa darbs, kur ir seni vītolu stādījumi, puķu dobes un rozes, ir ļoti skaists sporta laukums, ap skolu uz asfalta sazīmētas izklaidējošas un izzinošas spēles bērniem. Apkārt skolai ir stādījumi, kas ir kopti daudzu gadu garumā. Iekoptā apkārtne, reljefs, skats uz ezeru veido ļoti pievilcīgu ainavu.

Šajā kategorijā pateicības ieguva:

Sociālās aprūpes centrs “Rušona”, plaša teritorija, iekārtoti atpūtas stūrīši, skaistas puķu dobes.

Sociālās aprūpes centrs “Vārkava”, plaša teritorija, kas tie kopta. Ir iekārtotas dārzeņu un puķu dobītes, kur klienti paši var kaut ko stādīt.

Roberta Mūka muzejs Galēnos, interesanta vieta ar lielu potenciālu, ko laika gaitā var iekopt un padarīt vēl pievilcīgāku.

Ļoti lielu pateicību gribu teikt visiem konkursa dalībniekiem – gan tiem, kuri pieteicās paši, gan tiem, kurus pieteica kaimiņi! Milzīgu darbu paveica pagastu pārvaldnieki, uzrunājot konkursa dalībniekus, jo cilvēki ir jāiedrošina, jāiedvesmo, mūsu latgaliskā pieticība šeit ir nevietā. Ar paveikto ir jālepojas! Man ir prieks par plašo dalībnieku skaitu un es ceru uz atsaucību arī turpmāk. Ceru, ka šie konkursi notiks un turpināsies, tas veicina visa novada sakoptību. Paldies vēlreiz visiem, kas piedalījās, protams, arī pašvaldības vadībai par atbalstu, arī komisijas locekļiem par darbu. Paldies arī Preiļu pilsētas māksliniecei Inesei Aninai par īpašumu iemūžināšanu fotogrāfijās.

 

Konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā 2022”
komisijas vadītāja Vita Biezaite

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 29.08.2022.