Aktuālā informācija par pašvaldības sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem

24.05.2022.

Jau trīs mēnešus Krievijas Federācija veic savus nežēlīgos iebrukumus Ukrainā, izpostot valsti, pilsētas un daudzu tūkstošu cilvēku dzīves. Krievijas sāktais karš ir piespiedis bēgļu gaitās doties miljoniem ukraiņu, tostarp pagaidu mājas meklēt Latvijā un arī Preiļu novadā.

Preiļu novada pašvaldībā darba režīms šajā pavasarī ir ļoti intensīvs. Līdztekus likumos noteiktajām funkcijām korekcijas ikdienas plānos nereti ievieš dažādi jautājumi, kas skar Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu un sadzīvi. Pirmie ukraiņi, kuri patvērumu meklēja Preiļos, tika reģistrēti 10. martā un kopš tās dienas pavisam reģistrēta 141 persona. Ne visi reģistrētie patvēruma meklētāji šobrīd vēl ir te – Preiļu novads daudziem bijusi pagaidu mītnes vieta, kur atpūsties garajā ceļā, lai atgūtu spēkus un dotos tālāk pie radiem, draugiem vai paziņām citās Eiropas valstīs. Šobrīd Preiļu novadā izmitināti 79 ukraiņi, t.sk. 13 bērni līdz 18. g.v. (dati uz 23.05.2022.).  Vēlamies pateikties par veiksmīgo sadarbību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Preiļu daļai, kas sniedz lielu ieguldījumu, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamās atļaujas uzturēties mūsu valstī. Tas ļauj viņiem tālāk meklēt darba iespējas un izmantot dažādus pakalpojumus, t.sk. bērniem nodrošināt izglītības iespējas, saņemt medicīnas pakalpojumus u.c.

Cilvēki, kuri šeit raduši patvērumu atzīst, ka skaidra turpmākā plāna īsti nav, jo visi vēlas atgriezties mājās, taču kara gaitu prognozēt nav iespējams. Uz doto brīdi valsts nodrošina atbalstu izmitināšanai 90 dienām, bet praktiskais darbs, lai Ukrainas iedzīvotājus uzņemtu, jānodrošina pašvaldībai – saziņa, procesu koordinēšana starp dažādām valsts institūcijām, reģistrēšana, telpu pieejamība u.c. Tāpat ik dienu pašvaldības darbinieki rūpējas par to, lai organizētu ēdināšanu, risinātu loģistikas jautājumus gadījumos, kad personas šeit ierodas tranzītā, meklētu sadzīvē nepieciešamās preces utt.

19. maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas varēs saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta pasākumus), par periodu līdz 90 dienām. Lai saņemtu atbalstu, Preiļu novadā iedzīvotājiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa. To var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@preili.lv vai drukātā veidā iesniegt: Preiļu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā (Raiņa bulvāris 19); Labklājības pārvaldē (Aglonas ielā 1, Preiļos) vai jebkurā no pagastu pārvaldēm visā novadā.

Plašāka informācija par atbalsta apmēriem skatāma ŠEIT. 

Paldies ikvienam novada iedzīvotājam, kurš līdz šim iesaistījies atbalsta sniegšanā, ziedojot gan finanšu līdzekļus, gan dažādas mantas humānās palīdzības kravām, kas tika sūtītas uz sadraudzības pilsētu Ņižinu Ukrainā. Karadarbībai turpinoties, noteikti arī mūsu vidū patvēruma meklētāju kļūs vairāk, tāpēc vēlamies aicināt būt atsaucīgiem un iecietīgiem ikdienas saskarsmē citam ar citu, būt atvērtiem un katram rūpēties par to, lai mēs visi kopā kā sabiedrība būtu laipna un iekļaujoša pret cilvēkiem, kuri piedzīvojuši kara šausmas savā ikdienā.

Joprojām ir aktuāli ziedojumi, kuru administrēšanu nodrošina Viduslatgales pārnovadu fonds.
Konti ziedojumiem (maksājuma uzdevumā jānorāda UKRAINAI):
LV35UNLA0050021079970 AS “SEB Banka”
LV17PARX0016753060001 AS “Citadele banka”
LV72HABA0551046892983 AS “Swedbank”
https://www.vlpf.lv/ziedot/ziedot

Lai mūsu visu atbalsts būtu koordinēts, iedzīvotājus, kuri vēlas palīdzēt dažādos veidos (ziedojot mantas, ar brīvprātīgo darbu, darba piedāvājumi u.c.) lūdzam sazināties ar sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Pastari (tālr. 26107993, e-pasta adrese: ieva.pastare@preili.lv).

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2022.