Iedzīvotāji varēs saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus

24.05.2022.

19. maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas varēs saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta pasākumus), par periodu līdz 90 dienām:

  • 100 eiro/mēnesī par pirmo izmitināto personu;
  • 50 eiro/ mēnesī par katru nākamo izmitināto personu;
  • ne vairāk kā 300 eiro/ mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Svarīgi – atbalsts attiecas tikai uz tām mājsaimniecībām, kuras brīvprātīgi un nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir gatavas viņus izmitināt.

Preiļu novadā iedzīvotājiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa. To var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@preili.lv vai drukātā veidā iesniegt:
Preiļu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā
(Raiņa bulvāris 19); Labklājības pārvaldē (Aglonas ielā 1, Preiļos)
vai jebkurā no pagastu pārvaldēm visā novadā.

 

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2022.