Aizvadīta iedzīvotāju un pašvaldības vadības sapulce Vecvārkavā

19.05.2022.

 

17. maijā Upmalas pagasta pārvaldē notika Preiļu novada pašvaldības vadības, deputātu un speciālistu tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem. Sapulces laikā pašvaldības pārstāvji informēja par aktualitātēm un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunu centrā izvirzījās jautājumi par ceļu remontdarbu nepieciešamību, kultūras jomu, kapsētu un atkritumu apsaimniekošanu, pirmsskolas izglītību, sociālā dienesta pakalpojumiem.

Preiļu novada pašvaldības rīkotās tikšanās mērķis bija informēt vietējos iedzīvotājus par notiekošo novadā un uzklausīt viņu jautājumus, ierosinājumus un vajadzības. Divu stundu ilgo sapulci apmeklēja četrdesmit vietējie iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki. Pirmajā sapulces daļā pašvaldības vadība, deputāti un speciālisti īsumā pastāstīja par savām darbības jomām – par paveikto, plānoto un galvenajām izmaiņām pašvaldības darbā, kas tieši skar iedzīvotājus.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns akcentēja ekonomiskos un saimnieciskos jautājumus. Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis klātesošos informēja par savu atbildības jomu – novada infrastruktūras un attīstības jautājumiem. Savukārt, domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska izklāstīja svarīgākos veiktos darbus izglītības  un nodarbinātības sfērā, Labklājības pārvaldes darba pārstrukturēšanā, iesākto projektu ieviešanā. Klātesošos uzrunāja arī Preiļu novada pašvaldības deputāti Jāzeps Ivanāns, Raimonds Rubins un Oskars Bērziņš. Savukārt, domes izpilddirektors Aigars Zīmelis informēja par lielākajiem attīstības projektiem un darbu pie pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās  daļas izveidošanas. Tāpat iedzīvotāji tika informēti par pašvaldības kapitālsabiedrībām, atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.  Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža informēja klātesošos par sociālās palīdzības pakalpojumu izmaiņām bijušā Vārkavas novada teritorijā, jautājumu gadījumā aicināja vērsties pie savu pagastu sociālajiem darbiniekiem (kontaktinformācija un darbinieku pieņemšanas laiki ŠEIT).

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem par turpmāko kultūras dzīvi Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastos, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne informēja, ka šajos pagastos  ieplānoti vismaz divi kultūras pasākumi mēnesī. Visā novada teritorijā, līdzīgi kā citos kaimiņu novados, vairākus kultūras namus turpmāk vadīs viens darbinieks. Izskanēja iedzīvotāju ierosinājums vairāk rīkot teātra izrādes, jo tās ir ļoti apmeklētas, vienlaicīgi izvēloties lauku iedzīvotāju darbam piemērotākus pasākumu laikus. Tāpat kultūras un tūrisma pārvalde tika aicināta domāt par pasākumu kvalitāti, nevis kvantitāti.

Iedzīvotāju diskusijas un jautājumus radīja arī atkritumu apsaimniekošanas jautājumi gan privātmājām, gan arī pašvaldības kapsētās. Jūlijā, beidzoties atkritumu apsaimniekošanas līguma termiņam, kas pirms trim gadiem tika noslēgts starp SIA “Clean R” un Vārkavas novada domi, Preiļu novada pašvaldībai būs jāmeklē jauni risinājumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanai bijušā Vārkavas novada teritorijā, tādēļ šobrīd ir svarīgi apzināt dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības. Sapulces laikā klātesošo izteiktie jautājumi un ierosinājumi tika piefiksēti  un tiks virzīti pašvaldības turpmākajam darbam.

Maijā pašvaldība rīko vēl divas sanāksmes  – 24. maijā plkst. 15.00 Riebiņu Kultūras nama telpās un 30. maijā plkst. 16.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē (Kooperatīvā iela 6). Iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību un speciālistiem pēcāk ir plānotas arī citos pagastos, informācija par sapulču laikiem tiks sniegta. Jautājumu, ierosinājumu gadījumā Preiļu novada pašvaldības iedzīvotāji aicināti ikdienā, iepriekš sazinoties, vērsties pie pagastu pārvalžu vadītājiem, deputātiem vai speciālistiem klātienē, sazināties telefoniski vai rakstiski (kontaktu sadaļa ŠEIT).

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 20.05.2022.