Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontakti

Preiļu novada pašvaldība

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
+371 65322766

Ārijs Vucāns
Domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Anita Brakovska
Domes priekšsēdētāja otrā vietniece

Izpildinstitūcija

Aigars Zīmelis
Izpilddirektors
29484433
Iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00
Sanda Launerte
Izpilddirektora vietnieka pienākumu pagaidu izpildītāja
Inese Anina
Noformēšanas māksliniece

Raiņa bulvāris 19 -214, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Anete Urka
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Dagnija Dudarjonoka
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Pastare
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Juta Ivanāne
Personālvadības un administratīvā daļas vadītāja
Lāsma Ruzģe
Pašvaldības sekretāre
65307320, 29414930
Ineta Trūpa
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste
Liene Skutele
Lietvede
Anita Livdāne
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Tatjana Komare
Personāla speciāliste
Ivars Anspoks
Darba aizsardzības speciālists
Edgars Urbanovičs
Darba aizsardzības speciālists
Sanita Vojevodska
Arhivāre

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads
Inta Klindžāne
Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja
Inese Kunakova
Vadītājas vietniece
Inese Pedāne
Vecākā juriste
Ilona Žukova
Juriste
Mārīte Bogdanova
Juriste
Inese Kursīte
Iepirkumu speciāliste
Liene Baškatova-Jokste
Iepirkumu speciāliste
65322766
(Ilgstošā prombūtnē līdz 2022. gada februārim)
Vija Čeirāne
Iepirkumu speciāliste

Skaidra Mukāne
Daļas vadītāja – galvenā grāmatvede
65307320, 26494885
Marija Pastare
Daļas vadītājas vietniece
65307326, 20232553
Sandra Patmalniece
Grāmatvede
Inga Teilāne
Grāmatvede
Ligita Abramova
Grāmatvede
Olga Afremenkova
Grāmatvede
Anita Golubeva
Grāmatvede
Ilga Sitnika
Grāmatvede
Jolanta Gžibovska
Finanšu analītiķe
Broņislava Savicka
Finanšu analītiķe
65322766, 29494423

Ilga Pokšāne
Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja

Ineta Valaine
Attīstības daļas vadītājas pienākumu izpildītāja
63522766, 29188350
Sanita Meļko
Attīstības daļas vadītājas vietniece
Imelda Vutnāne-Kojāne
Projekta vadītāja
Ingūna Barkeviča
Projekta vadītāja
Ineta Liepniece
Vecākais komercdarbības speciālists
65321553, 26636243
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, LV-5301 (3. stāvs)

Jānis Skutels
Tehniskās daļas vadītājs
65307327, 26432521
Andrejs Anins
Tehniskās daļas vadītāja vietnieks
Kristaps Určs
Vecākais kontrolieris
Valdas Martinkus
Saimniecības vadītājs
65322766, 27830839
Artis Žukovs
Tehniskās daļas būvinženieris
Inese Jakovele
Ceļu būvtehniķis
26336395

Vita Biezaite
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
Svetlana Kurmeļova
Nodokļu (nodevu) administratore
65307325, 29409023
Sanita Līkais-Ivdre
Nodokļu (nodevu) administratore
Zenta Andrejeva
Speciāliste mājokļu jautājumos
65322921, 26583644

Artūrs Lepers
Transporta daļas vadītājs
Ilmārs Ivdris
Transporta daļas vadītāja vietnieks
65307327, 26693760
Jānis Sondors
Autobusa vadītājs
28342460
Gunārs Spīkis
Autobusa vadītājs
25611120
Valērijs Danivs
Autobusa vadītājs
29277812
Jānis Sparāns
Autobusa vadītājs
26327575
Ainārs Kivriņš
Autobusa vadītājs
29439285
Vasilijs Leščovs
Automobiļa vadītājs
27823209
Guntis Reinis
Automobiļa vadītājs
26554144

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
25779988
Aldis Buks
Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs
Ivars Pakers
Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks
Juris Erts
Datortīklu un lietotāju administrators
Ainārs Mūrnieks
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Ainārs Dudarjonoks
Datorsistēmu un datortīklu administrators

Sanda Čingule-Vinogradova
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
Daiga Lietauniece
Dārzniece
Andrejs Kudlis
Vecākais strādnieks
Aleksandrs Dekterjovs
Remontstrādnieks

Pagasti un pagastu pārvaldes

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV5335
65329632, 28239646
Darba laiks:

Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00 – 16.30; no plkst.12.30 – 13.00 pusdienlaiks. Pirmssvētku dienās darba laiks no plkst. 8.00 - 13.00. Sestdien, svētdien - brīvs.

Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu nov., LV-5304
65324573, 65324569
Aivars Rivars
Pārvaldes vadītājs

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Vitālijs Plivda
Pārvaldes vadītājs

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305
Darba laiks:

Pirmdiena–piektdiena plkst. 8.00–16.30,
pirmssvētku dienās plkst. 8.00–15.30,
pusdienu pārtraukums plkst. 12.00–12.30

Gunta Uzuleviča
Pārvaldes vadītāja
65329279, 29434872
Aina Kažemāka
Sekretāre

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
Darba laiks:

Pirmdiena-piektdiena plkst. 8.00–16.30,
pirmssvētku dienās plkst. 8.00–15.30,
pusdienu pārtraukums plkst. 12.30–13.00

Iveta Stašulāne
Pārvaldes vadītāja
65326700, 28615900
Baiba Dobriško
Sekretāre
Bonifācijs Kļavinskis
Saimniecības vadītājs
65326700, 27869127
Andris Kurms
Tehniskais speciālists
Lilija Jeršova
Pelēču feldčeru - vecmāšu punkta vadītāja
28359815

Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
65329888, 20217079
Darba laiks:

Pirmdiena-piektdiena plkst. 8.30–12.30, 13.00-17.00, pusdienu pārtraukums plkst. 12.30–13.00.
Pirmssvētku dienās plkst. 8.30–16.00.

Māra Pudnika
Pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja
Jadviga Ciša
Sekretāre
Juris Rubans
Saimniecības vadītājs
Aivars Strods
Tehniskais speciālists
Vjačeslavs Mazajevs
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
25227072
Mehanizatoru iela 11, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323

Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads, LV-5326
Ilga Kodore
Pārvaldes vadītāja

Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag., Preiļu nov., LV-5329
Dainis Alžāns
Pārvaldes vadītājs

Liepu iela 1, Galēnu pag., Preiļu nov., LV-5311
Ināra Trokša
Pārvaldes vadītāja
65329003, 65329001

Skolas iela 3, Stabulnieku pag., Preiļu nov., LV-5333
Frančiska Znotiņa
Pārvaldes vadītāja

Miera iela 1, Silajāņu pag., Preiļu nov., LV-5330
Inga Jurkāne
Pārvaldes vadītāja

Latgales iela 1A-1, Sīļukalna pag., Preiļu nov., LV-5331
Iveta Broka-Kazāka
Pārvaldes vadītāja

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335
Inta Kivleniece
Pārvaldes vadītāja

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337
Skaidrīte Medne
Pārvaldes vadītāja

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pag., Preiļu nov., LV-5325
Mairita Armane
Pārvaldes vadītāja

Iestādes

Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV-5301
29297976, 65322332
Darba laiks:

Pirmdiena plkst. 8.00-18.00,
Otrdiena-ceturtdiena plkst. 8.00-17.00,
Piektdiena plkst. 8.00-16.00.
Pārtraukums plkst. 12.00-13.00.

Andrejs Zagorskis
Izglītības pārvaldes vadītājs
Anita Džeriņa
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciālists
25928800, 65322920
Evelīna Visocka
Izglītības darba speciālists
Marija Ivbule
Mācību dokumentācijas speciālists
Valdis Lociks
Skolu informācijas tehnoloģiju un projektu speciālists

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, LV-5301
65322200, 29235318
Guntis Skrimblis
Vadītājs
65322200, 28694439
Evita Kivriņa
Pelēču KN vadītāja
20499496
Adrese: Liepu 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads
Irēna Kuzņecova
Saunas TN vadītāja
29488742
Adrese: Brīvības iela, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads
Māra Pudnika
Aizkalnes TN vadītāja
65329348
Adrese: Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads

Kārsavas iela 4, Preiļi, LV-5301
65322041, 29100689
Iveta Šņepste
TIC vadītāja
Irēna Kjarkuža
Tūrisma informācijas konsultante, gide
65322041, 29116431
Mārīte Upeniece-Skutele
Tūrisma informācijas konsultante
65322041, 28362473

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, LV-5301
65322731, 25640398
Darba laiks:

No novembra līdz aprīlim:
Otrdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00
Sestdiena plkst. 10.00–16.00
Svētdiena, pirmdiena brīva

No maija līdz oktobrim:
Pirmdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00
Sestdiena, svētdiena plkst. 12.00–18.00.

Ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” apskate sestdienās, svētdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. 65322731

Tekla Bekeša
Vadītāja
65322731, 26056076
Rihards Sisojevs
Galvenais krājuma glabātājs
65322731, 22178801
Silvija Berezovska
Ekspozīciju un izstāžu kuratore
Silvija Ivanovska
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste
65322731, 25640398
Ilona Vilcāne
Speciālists vēstures jautājumos

Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV-5301
65322692
Liāna Loginova-Plivda
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ināra Casno
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks
65322692
Monika Litauniece
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks
65322692
Skaidra Mežiniece
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks
65322692

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Darba laiks:

Pieņemšanas laiks: piektdienās: plkst. 08:00–16.00, kabinets Nr. 105, Raiņa bulvāris 19, Preiļi

Aivars Klismets
Būvvaldes vadītājs
65312353, 26582832
Agnija Pastare
Arhitekte/būvvaldes vadītāja vietniece
Valdis Viļums
Būvinspektors
Silvija Kotāne
Būvinspektore
Olga Pekkareva
Arhitekte/lietvede/arhivāre

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
Natālija Rinča
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
65322106, 29480130
Ilona Trifanova
Sekretāre/arhivāre
Anna Lazdāne
Bāriņtiesas locekle
Iveta Stivriška
Bāriņtiesas locekle
Inta Baško
Bāriņtiesas locekle
Valentīna Krīvāne
Bāriņtiesas locekle
Vita Znotiņa
Bāriņtiesas locekle
Tatjana Molotkova
Bāriņtiesas locekle

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
Sandra Sprindža
Labklājības pārvaldes direktore
Anita Gāga
Labklājības pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskos jautājumos
Irēna Stašulāne
Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos - sociālais darbinieks
65320123
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Aija Lozda
Lietvede
Žanna Silionova
Sociālais darbinieks
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Anna Vavilova
Sociālais darbinieks
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ritma Vigule
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem
65320123
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālais darbinieks
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Edīte Rubine
Sociālais darbinieks darbam ar asistentiem
65323200, 20262957
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Anita Čodare
Sociālais darbinieks Aizkalnes pagasta pārvaldē
65300835, 22044340
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās Aizkalnē, pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās Preiļos plkst. 8.00-12.00, trešdienās plkst. 13.00-17.00
Silvija Šņepste
Sociālais darbinieks Pelēču pagasta pārvaldē
65326727, 20241389
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 12.30-16.30
Astrīda Ūzuliņa
Sociālais darbinieks Saunas pagasta pārvaldē
65329888, 22049589
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00 (Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts)
Arturs Čodars
Saimniecības pārzinis, automobiļa vadītājs
Marika Teilāne
Klientu apkalpošanas operators
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Liena Fedotova
Psihologs
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00

Raiņa bulvāris 13, Preiļi, LV-5301
+371 65381226 (1. stāvā); +371 65312560 (2. stāvā)
Inga Vilcāne
Pansionāta vadītāja

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Inta Pelše
Krīzes centra vadītāja
Liena Fedotova
Psihologs
26569082
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Ināra Reča
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Anna Švirkste
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Ruta Dzene
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Dina Švalbe
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads
Inta Pelše
Telpu administrators
65381185, 29298830

Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301
65320124
Liene Gžibovska
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja
65320124, 28366650
Apmeklētājus pieņem pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00 radošo darbnīcu apmeklēšanai
Liena Fedotova
Psihologs
65320124
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Iveta Amosova
Aprūpētājs
Imelda Kriškāne
Aprūpētājs

Talsu iela 2a, Preiļi, LV-5301
65307330
Rihards Romanovskis
Pašvaldības policijas priekšnieks
Oskars Rinčs
Vecākais inspektors
Māris Andersons
Inspektors
Edgars Pastars
Inspektors
Gunārs Smagars
Inspektors
Ainārs Kalvāns
Vecākais kārtībnieks

Kārsavas iela 4, Preiļi, LV-5301
Darba laiks:

P, O: 13.00-17.00
T, C, P: 13.00-20.00
S: atvērts pasākumu laikā*
*informāciju par pasākumiem meklēt sadaļā - aktualitātes

Santa Ancāne-Novikova
Centra vadītāja
Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste

Bibliotēkas

Daiļliteratūras abonements (1. stāvs)
Nozaru literatūras abonements, Novadpētniecība (2. stāvs)
Bērnu literatūras nodaļa
Ilona Skorodihina
Vadītāja
Inese Šņepste
Vadītājas vietniece
Solvita Erta
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Velta Beča
Metodiķe

Rita Džeriņa
Aizkalnes bibliotēkas vadītāja
20244560
Raiņa iela 5, Aizkalne, Preiļu novads

Iveta Mičule
Līču bibliotēkas vadītāja
29880632
Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu novads

Sandra Petrova
Ārdavas bibliotēkas vadītāja
65326746
Ārdava, Preiļu novads

Everita Rasčevska
Pelēču bibliotēkas vadītāja
26446241
Liepu iela 6, Pelēči, Preiļu novads

Ināra Pauniņa
Saunas bibliotēkas vadītāja
26669108
Mehanizatoru iela 11, Prīkuļi, Preiļu novads

Anna Lasmane
Smelteru bibliotēkas vadītāja
26604448
Smelteri, Preiļu novads

Izglītības iestādes

Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301
65321663, 27837790
Ligita Pauniņa
Direktore

A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301
65322184
Nadežda Hļebņikova
Direktore
26601657, 29567099
Marija Tarasova
Direktora vietniece izglītības jomā
29610189
Rimma Gavrilova
Direktora vietniece audzināšanas darbā
26492509
Žanna Ļebedeviča
Direktora vietniece audzināšanas darbā
29702281
Aivars Podskočijs
Direktora vietnieks informātikas jomā
29612899
Kristaps Jānis Brīvers
Direktora vietnieks saimniecības darbā
65322184, 28218443
Velta Pūga
Sekretāre
65322184, 27099576

Daugavpils iela 34, Preiļi, LV-5301
65322749
Nora Šņepste
Direktore
65322749, 28618471
Ligita Trubača
Lietvede
65322084
Anna-Dzidra Bernāne
Direktores vietniece mācību darbā
65307291, 26182844
Pēteris Bernāns
Direktores vietnieks informātikas jautājumos
Ilze Broka
Direktores vietniece mācību darbā
65322558, 28324079
Digna Prodniece
Direktora vietniece audzināšanas jomā
29562491
Artjoms Soboļevs
Saimniecības vadītājs
65322084, 26067182
Janīna Beļajeva
Bibliotekāre
65307294

Dace Verbicka
PII "Pasaciņa" vadītāja
65321503, 26622712
Celtnieku iela 10a, Preiļi
Celtnieku iela 10a, Preiļi, LV-5301
65321503, 26003650
Mehanizatoru iela 4, Preiļi, LV-5301
65323300, 26003650
A.Paulāna iela 2, Preiļi, LV-5301

Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
65326155
Guntars Ratenieks
Direktors

Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
65326400
Anita Vjakse
Direktore
65326400, 29193839

Raiņa bulvāris 26, Preiļi, LV-5301
65322542
Edgars Znutiņš
Direktors
65320335, 26466778
Marianna Abricka
Direktora vietniece mākslas nodaļā
65320336
Laima Sondore
Direktora vietniece mūzikas nodaļā
Lilita Livdāne
Lietvede

Aglonas iela 24, Preiļi, LV-5301
65322649
Edgars Vaivods
Direktors
Leonīds Valdonis
Sporta pasākumu organizētājs

Kooperatīva iela 6 (4. stāvs), Preiļi, LV-5301
65381397
Aija Caune
Direktore
65381394, 29221574
Anita Kolosova
Direktora vietniece
65381395, 28641149
Svetlana Jaudzema
Lietvede
65381397, 28641149
Pēdējās izmaiņas: 25.11.2021.