Informācija par sniega tīrīšanu uz Preiļu novada ceļiem

01.12.2021.

Nedēļas sākumā Latviju sasniedza viens no spēcīgākajiem sniegputeņiem pēdējo gadu laikā. Snigšana, spēcīgas vēja brāzmas, kas veido lielas sniega kupenas un sanesumus, sākās jau pirmdien, turpinājās visu nakti un sniegs mitējās tikai otrdien pēcpusdienā. Preiļu novads bija viens no sniega stihijas spēcīgāk skartajiem reģioniem.

Par esošo situāciju un atbildības kompetencēm, saskaņā ar veikto iepirkumu “Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2021./2022. gada ziemas periodā”:

  • Preiļu pilsēta – par ielu un ceļu tīrīšanu atbildīgais uzņēmums ir SIA “ACBR” (iepriekš SIA “Ceļi un tilti”), savukārt par ietvju tīrīšanu rūpējas SIA “Preiļu saimnieks”. SIA “ACBR” (SIA “Ceļi un tilti”) darbus saskaņā ar līgumu veic arī Preiļu, Rušonas un Silajāņu pagastos;
  • Pagastos par autoceļu tīrīšanu atbildīgi ir uzņēmumi, kas uzvarējuši iepirkumā un ar kuriem ir noslēgti attiecīgi līgumi:

Aizkalnes, Aglonas, Saunas un Pelēču pagastos līgumi par ceļu tīrīšanu ir noslēgti ar  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”;

Rožkalnu, Vārkavas un Upmalas pagastos līgumi iepirkumu rezultātā ir noslēgti ar ZS ”DRUVAS”;

Stabulnieku pagastā ceļu ziemas uzturēšanas darbu līgums ir noslēgts ar
IK “Smaragdi”, Galēnu un Sīļukalna pagastos – ar SIA “Recro-N”, Riebiņu pagastā – ar ZS “Ozoli”.

Ja situācija pilsētas teritorijā šobrīd vērtējama kā apmierinoša un tiek izstrādāts rūpīgs grafiks, saskaņā ar kuru atbildīgās iestādes rīkoties nedēļas nogalē, kad sinoptiķi brīdina par nākamo sniegputeni, tad situācija pagastos ir ļoti atšķirīga. Ir pagasti, kuros iztīrīta lielākā daļa ceļu un notiek darbs pie piebrauktuvju tīrīšanas, tomēr ir arī pagasti, kuros tīrīšanas darbi nenorit pēc vēlamā plāna.

Vislielākās grūtības ir radušās ceļu posmos, par kuru tīrīšanu atbild VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Saistībā ar izveidojušos situāciju, trešdienas rītā tika sasaukta pagasta pārvaldnieku kopsapulce, kas vienojās par tālāko rīcības plānu. Kā sapulces dalībniekus informēja Juridiskās un iepirkumu daļas darbinieki, līgumi, kas noslēgti ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, paredz, ka 12 stundu laikā pēc tam, kad beigusies snigšana, visiem  teritorijā ietilpstošajiem ceļiem jābūt iztīrītiem. Tā kā snigšana beidzās 30. novembrī aptuveni plkst. 12.00, līdz trešdienas rītam visiem ceļiem bija jābūt iztīrītiem.

Jau sapulces laikā pagasta pārvaldnieki informēja par konkrētiem ceļiem, kur tīrīšanas darbi vēl nav uzsākti.  Sarežģītākā situācija šobrīd ir Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos. Visi šie ceļa posmi tiek fiksēti un par to tiks informēti atbildīgie darbu izpildītāji.

Preiļu novada dome un pagastu pārvaldnieki analizē radušos situāciju. Ja VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” arī turpmāk nespēs savlaicīgi nodrošināt darbu izpildi, tiks pieprasīts piesaistīt apakšuzņēmējus, kuri savus piedāvājumus bija iesnieguši šī gada iepirkumā, bet netika izvēlēti dārgākas piedāvātās cenas dēļ. Pārsvarā tās ir zemnieku saimniecības, kas attiecīgos darbus ir veikušas kvalitatīvi un savlaicīgi iepriekšējos gados, kad ar tām bijis slēgts līgums.

Novada iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem, kritisku situāciju gadījumā sazināties:

  • Pagastos – atbilstošā pagasta pārvalde (lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/);
  • Preiļu pilsētā (ceļa braucamā daļa) – 28163090 (Preiļu novada pašvaldības būvinženieris, kurš var koordinēt SIA “ACBR” tehnikas vienības);
  • Preiļu pilsētā (ietves) – 27718322 (SIA “Preiļu saimnieks”).

Ziņu sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2021.