Viegli lasīt

Kas ir Preiļu novads un kur tas atrodas?

Preiļu novads ir administratīvā teritorija, kas atrodas Latgalē, Latvijas dienvidaustrumu daļā. Preiļu novadā ietilpst Preiļu pilsēta un Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagasti.

Attālums no novada administratīvā centra līdz Rīgai – 212 km. Attālums no tālākā Pelēču pagasta gala līdz Preiļu pilsētai (administratīvajam centram) ir 27 km. Preiļu novads robežojas ar Līvānu, Riebiņu, Aglonas, Daugavpils un Vārkavas novadiem.

Preiļu novadā dzīvo vairāk kā 9 000 iedzīvotāju. Preiļu novada kopējā teritorija – 364,4 km2.

Aptuveni 56,8% no novada teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, aptuveni 26,6% meži, bet pārējos 16,6% teritorijas aizņem krūmāji, purvi, ūdeņi, ceļi utt.

Kas ir Preiļu novada pašvaldība?

Preiļu novada pašvaldību veido Preiļu novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Preiļu novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem, kurus iedzīvotāji ievēlē novada domes vēlēšanās reizi četros gados. Dome nodrošina novada iedzīvotāju pārstāvību.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām.

Kur atrodas Preiļu novada pašvaldība?

Preiļu novada pašvaldība atrodas Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301.

Kā sazināties ar Preiļu novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni +371 653 22766 vai sūtot vēstuli uz e-pastu: dome@preili.lv. Pašvaldības speciālistu kontakti atrodami šeit

Preiļu novada domes darba laiks:

Pirmdienās: 8:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Trešdienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Ceturtdienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00-16:00

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Ko apskatīt un apmeklēt Preiļu novadā?

Preiļu novadā ir plašas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku gan sportojot, gan atpūšoties brīvā dabā, gan apmeklējot dažādas skaistas vietas un nobaudot dažādus gardumus. Ja Jums patīk neskartā daba, mazpilsētas gaisotne, lauku cilvēku viesmīlība, tad Preiļu novads ir īstā vieta, kur pavadīt brīvdienas. Atveseļojošs, intriģējošs, fantāziju rosinošs ceļojums Jūs gaida Preiļu novadā!

Lai piedāvātu jūsu vēlmēm atbilstošāko ceļojuma maršrutu, aicinām pa tālruni: +371 653 22041 vai e-pastu: tic@preili.lv sazināties ar Preiļu novada Tūrisma informācijas centru.
Vairāk informācijas tūrisma vietnē www.visitpreili.lv

Pēdējās izmaiņas: 06.01.2020.