Viegli lasīt

Kas ir Preiļu novads un kur tas atrodas?

Preiļu novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumos, jeb Latgales dienvidrietumu daļā, Viduslatgalē, Latgales plānošanas reģiona vidusdaļā ar administratīvo centru – Preiļi. Preiļi atrodas 210 km attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas un 50 km attālumā no nacionālas nozīmes pilsētām: Rēzeknes, Daugavpils un Jēkabpils.

Preiļu novada kopējā teritorija veido 1413,31 km2, tas aizņem 2,19 % no Latvijas teritorijas, savukārt, no Latgales teritorijas Preiļu novads aizņem 9,71 % . Preiļu novads atrodas trīs lielpilsētu: Daugavpils, Jēkabpils un Rēzeknes trīsstūrī, kuras savstarpēji savieno lielas automaģistrāles un dzelzceļa līnijas, Preiļi ir šī trijstūra centrā. Preiļu novads robežojas ar Līvānu novadu un Varakļānu novadu R, Rēzeknes novadu A, Krāslavas DA , Augšdaugavas novadu dienvidos.

Atbilstoši likumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, sākot ar 01.07.2021. Preiļu novada administratīvajā teritorijā ietilpst 15 (piecpadsmit) teritoriālās vienības – Preiļu pilsēta, Aglonas pagasts, Aizkalnes pagasts, Preiļu pagasts, Pelēču pagasts, Saunas pagasts, Riebiņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, Silajāņu pagasts, Rušonas pagasts, Vārkavas pagasts, Upmalas pagasts, Rožkalnu pagasts.

Kas ir Preiļu novada pašvaldība?

Preiļu novada pašvaldību veido Preiļu novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Preiļu novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem, kurus iedzīvotāji ievēlē novada domes vēlēšanās reizi četros gados. Dome nodrošina novada iedzīvotāju pārstāvību.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām.

Kur atrodas Preiļu novada pašvaldība?

Preiļu novada pašvaldība atrodas Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301.

Kā sazināties ar Preiļu novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni +371 653 22766 vai sūtot vēstuli uz e-pastu: dome@preili.lv. Pašvaldības speciālistu kontakti atrodami šeit

Preiļu novada domes darba laiks:

Pirmdienās: 8:00-12:00 un 13:00-18:00
Otrdienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Trešdienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Ceturtdienās: 8:00-12:00 un 13:00-17:00
Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00-16:00

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Ko apskatīt un apmeklēt Preiļu novadā?

Preiļu novadā ir plašas iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku gan sportojot, gan atpūšoties brīvā dabā, gan apmeklējot dažādas skaistas vietas un nobaudot dažādus gardumus. Ja Jums patīk neskartā daba, mazpilsētas gaisotne, lauku cilvēku viesmīlība, tad Preiļu novads ir īstā vieta, kur pavadīt brīvdienas. Atveseļojošs, intriģējošs, fantāziju rosinošs ceļojums Jūs gaida Preiļu novadā!

Lai piedāvātu jūsu vēlmēm atbilstošāko ceļojuma maršrutu, aicinām pa tālruni: +371 653 22041 vai e-pastu: tic@preili.lv sazināties ar Preiļu novada Tūrisma informācijas centru.
Vairāk informācijas tūrisma vietnē www.visitpreili.lv

Pēdējās izmaiņas: 14.09.2022.