Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs

09.11.2022.

Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Preiļu novada iedzīvotājiem – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, kā arī citiem, kuriem ir grūti iekļauties sabiedrībā. Šis pakalpojums viņiem sniedz iespēju justies saprastiem un atbalstītiem. Centra mērķis ir mazināt slimības, invaliditātes, bezdarba, atkarību un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klientu dzīvē un radīt viņiem iespēju attīstīt pašaprūpes prasmes, palielināt pašnoteikšanās iespējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt komunikācijas spējas un radīt iespēju integrēties sabiedrībā.

Video operators: Didzis Siliņš, 2022

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2022.