Noslēgts līgums par vienas tipveida angāra ēkas nomas tiesībām Preiļos

15.03.2021.

Preiļos Eiropas Savienības atbalstīta projekta gaitā, kas vērsts uz degradēto teritoriju sakārtošanu, jau izbūvēta Rietumu iela, turpretī šobrīd notiek industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošajā teritorijā. Uz vienu no topošajām angāra ēkām nupat notika publiska izsole, kā rezultātā noslēgts līgums par nomas tiesībām ar SIA “Preiļu putni”.

 

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2022.