Talka dabas liegumā „Jaša”

23.08.2018.

Dabas aizsardzības pārvalde regulāri rīko talkas dažādās Latvijas vietās. Nupat viena no tām notika dabas lieguma teritorijā Preiļu novadā Jašas upē. Tā kā upe tek cauri mežam, tajā ir daudz sakritušu koku, kas veido aizsprostus un traucē normālam upes tecējumam. Gan aizsprostu, gan uz upes uzcelto hidroelektrostaciju dēļ šobrīd ūdens līmenis upē ir kritisks.

Pēdējās izmaiņas: 23.08.2018.