Nevalstiskās organizācijas

Biedrība “Preiļu NVO centrs”

NVO mājaslapa: http://www.preilunvo.lv

Direktore: Ineta Liepniece

Adrese: Kooperatīva iela 6, (3. stāvs) Preiļi, LV-5301
tālr./fakss 65321603, mob. 28340855
e-pasts: preilinvo@inbox.lv 


Mērķi:
Sekmēt sabiedrisko procesu konsolidāciju, rosinot sabiedrību iesaistīties lēmumu pieņemšanā, tādējādi veicinot pilsoniskas sabiedrības attīstību;
Radīt biedrību tīklu un nodrošināt to ar atbilstošu servisu, lai sniegtu sabiedrībai kvalitatīvu un daudzpusīgu informāciju un atbalstu atbilstoši tās interesēm un vajadzībām;
Veicināt pieaugušo tālākizglītību;
Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā un iesaistīšanos sociāli – ekonomiskajos procesos.

Misija:
apvienojot, informējot un izglītojot nevalstiskās organizācijas, veicināt sabiedrības konsolidāciju augstāka dzīves līmeņa sasniegšanai.

Preiļu NVO centra darbības virzieni:

1. Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana
Sniedzam konsultācijas (juridiskos, finanšu un grāmatvedības jautājumos)
Organizējam mācības nevalstiskajam sektoram

2. Projektu izstrāde un vadība – izstrādātie un realizētie projekti 

3. Mūžizglītības attīstība
2007. gada 12. aprīlī biedrība „Preiļu NVO centrs” tika reģistrēta kā LR izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāde

Piedāvātie maksas kursi 

Sadarbības partneri 

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.