Remigrācija

2020. gada 9. septembrī noslēdzās projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā”  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai” Reģionālās remigrācijas koordinators””) ietvaros, lai sniegtu potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem informatīvu atbalstu, risinot jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos uz dzīvi Latvijā un Preiļu novadā.


Materiāls (PDF)


Ieteikumu raksts “Divpadsmit soļi, kas jāzina, atgriežoties Latvijā”


Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM izveidoja piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Latgalē remigrācijas koordinatora pienākumus veic Astrīda Leščinska,
Saziņai: e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv, mob. tel. 29122163


NODERĪGAS SAITES:

Informācija remigrantiem Latgales plānošanas reģiona mājaslapā:
lpr.gov.lv/lv/remigracija/#.W7RgCpWJiUk

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv:
www.latvija.lv/DzivesSituacijas/atgriesanas-latvija

“Palīdzam atgriezties pašu sētā” (PAPS) –  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu īstenotais projekts “Reģionālais remigrācijas koordinators”:
www.paps.lv

Aktuālā informācija par Latvijas pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem un tām draudzīgu infrastruktūru:
www.vietagimenei.lv/pasvaldiba/preilu-novads

Informācija par visiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un valsts sociālajiem pabalstiem:
www.vsaa.lv

Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsts darba meklēšanas jautājumos:
www.nva.gov.lv


SAISTĪTIE RAKSTI

Pēdējās izmaiņas: 12.01.2021.