Starptautiskā sadarbība

Sadarbības līgumi


Okņicas rajons (Moldova)

2016. gada 27. augustā Okņicā, Moldovas Republikas Okņicas rajona lielākajā pilsētā, tika noslēgts sadarbības līgums starp Preiļu novadu un Okņicas rajonu. Līgums paredz sadarbību starp abām pašvaldībām vairākās jomās – sadarbības veicināšanā starp uzņēmējiem, apkārtējās vides aizsardzībā un enerģētikā, administratīvās vadības jomā, izglītībā, kultūrā, sportā, kā arī informācijas apmaiņā jauniešu darbā.

http://ocnita.md/


Ņižinas pilsētas pašvaldība (Ukraina)

2016. gada 12. aprīlī Preiļos tika parakstīts nodomu protokols ar Ukrainas Republikas Ņižinas pilsētas pašvaldību. Ņemot vērā starptautisko attiecību attīstību un abpusējo kontaktu dibināšanu, kas sekmē veiksmīgu sadarbību, pašvaldības vienojās dibināt draudzīgas attiecības un iniciēt sadarbību, kā arī pauda gatavību nākotnē parakstīt Vienošanos par sadarbību.

https://www.nizhynrada.gov.ua/


Sahilas pašvaldība (Azerbaidžāna)

2012. gada 14. septembrī Preiļos tika noslēgts sadarbības līgums ar Azerbaidžānas Republikas Sahilas pašvaldību. Līgums paredz veicināt pieredzes apmaiņu, radīt iespējas ieviest kopīgus projektus vietējās ekonomikas, sociālo jautājumu, pakalpojumu sniegšanas iedzīvotājiem jomās, organizēt kopīgus kultūras pasākumus utt..

 http://qaradagh.gov.az/#


Glubokoe rajona padome (Baltkrievija) 

2011. gada 24. janvārī Preiļos tika noslēgts sadarbības līgums ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Glubokoe rajona padomi. Līgums paredz sadarbību starp abām pašvaldībām sekojošās jomās: ekonomikas, vietējās pārvaldes, veselības aizsardzības, lauksaimniecības, kultūras un izglītības jomās, sportā un tūrismā.

 http://glubokoe.vitebsk-region.gov.by/


Utenas pašvaldība (Lietuva) 

1997. gada 10. decembrī starp Preiļu pilsētas domi un Utenas pašvaldību tika noslēgts sadraudzības līgums. Līgums paredz sadarbību pieredzes un zināšanu apmaiņā veselības un sociālās aprūpes jomās, demokrātijas, uzņēmējdarbības, rūpniecības, tirdzniecības, lauksaimniecības, loģistikas un plānošanas attīstīšanu, kultūras, zinātnes, vides aizsardzības, tūrisma un sporta, siltumapgādes un atkritumu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu uzlabošanā utt..

http://www.utena.lt


Dalība organizācijās


2016. gada 9. septembrī Klērmorisā, Īrijā Preiļu novada dome parakstīja vienošanos ar Latvijas Īrijas Tirdzniecības kameru, Latviešu Asociāciju Īrijā “LatWest”, Dagdas, Līvānu, Kārsavas un Riebiņu novadiem un Mayo grāfistes padomi par efektīvu un atvērtu sadarbību ar mērķi sekmēt attiecību veidošanu starp Īriju un Latviju biznesa, kultūras un sporta jomās, atbalstot latviešu diasporu Īrijā.


Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””. Preiļu novada dome 2005. gadā iestājās biedrībā „Eiroreģions „Ezeru zeme””, kas apvieno pašvaldības no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģioniem.

http://ezeruzeme.lv

Pēdējās izmaiņas: 04.09.2020.