2022/10 Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2022.