Nekustamais īpašums

Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu (PDF, 2022.06.30.)

Konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” nolikums (PDF, 2022.05.26.)

Noteikumi “Kārtība, kādā tiek slēgts sadarbības līgums par darbiem pašvaldības autoceļu nodalījuma joslās un kravu pārvadāšanu pa pašvaldības autoceļiem” (PDF, 2022.03.31.)

Nolikums skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukumu noformējuma konkursam “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” (PDF, 2021.12.13.)

Noteikumi “Preiļu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtība” (PDF, 2021.01.28.)

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas darba grupas nolikums

Nolikums „Par dzīvojamās mājas vecāko” (PDF, 2010.02.25.)

Aktīvās atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi (PDF, 2013.06.27.)

Kārtība, kādā Preiļu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu (PDF, 2017.09.28.)

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2022.