Izglītība

Preiļu novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums (PDF, 2022.02.24.)

Nolikums “Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem” (PDF, 2017.10.27.)

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” (PDF, 2022.06.30.)

Par kārtību bērnu rotaļu laukumā (PDF, 2007.01.24.)

Noteikumi par kartību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā (PDF, 2019.02.27.)

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2022.