Budžets

Noteikumi “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā (PDF, 2021.01.28.)

Noteikumi Nr. 9/2016 “Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība (PDF, 2016.05.26.)

Telpu nomas maksas pakalpojumu izmaksas Preiļu novada pašvaldības iestādēs un piederošajās ēkās (PDF, 2016.08.25.)

Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikums (PDF, 2018.01.30.)

Noteikumi par Preiļu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību Nr. 2015/01 (PDF, 2014.12.22.)

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2022.