Administrācijas darbība

Reprezentācijas materiālu iegādes un aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā (PDF, 2022.10.27.)

Par Preiļu novada pašvaldības un tās iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas kārtību (PDF, 2022.08.30.)

Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodekss (PDF, 2022.06.30.)

Noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” (PDF, 2022.04.28.)

Preiļu novada pašvaldības skolēnu autobusa izmantošanas noteikumi (PDF, 2022.08.30.)

Noteikumi  “Mobilo telefonu un telefona numuru piešķiršanas un izmantošanas kārtība Preiļu novada pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem)” (PDF, 2022.02.24.)

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Preiļu novada pašvaldībā (PDF, 2022.02.24.)

Preiļu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (PDF, 2022.01.27.)

Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums (PDF, 2021.12.29.)

Dokumentu aprites kārtība Preiļu novada pašvaldībā (PDF, 2021.12.29.)

Preiļu novada domes noteikumi Nr. 2013/1 „Par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,  pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pārvalžu vadītāju amatam izvirzītajām kandidatūrām” (PDF, 2013.06.11.)

Noteikumi “Par autotransporta izmantošanu Preiļu novada pašvaldībā” Pielikums nr.1 – Iesniegums (DOC) (PDF, 2015.02.25.)

Rīkojums “Par korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu plānu” (PDF, 2015.09.02.)

Pēdējās izmaiņas: 01.11.2022.