Informācija par nodokļa parāda piedziņu

2023

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā, 2023. gada 23. februāra domes sēdes protokols Nr. 3, 21. § (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2023.