Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

2023

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, 2023. gada 23. februāra domes sēdes protokols Nr. 3, 20.§ (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un tam piesaistītās nokavējuma naudas dzēšanu, 2023. gada 26. janvāra domes sēdes protokols Nr. 2, 11.§ (PDF)


2022

Par nekustamā īpašuma “Birzītes” nodokļa parāda dzēšanu, 2022. gada 30. novembra domes sēdes protokols Nr. 25, 9.2.§ (PDF)

Par nekustamā īpašuma “Rūķi” nodokļa parāda dzēšanu, 2022. gada 30.novembra domes sēdes protokols Nr. 25, 9.1.§ (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “NESAL”, 2022. gada 27. oktobra domes sēdes protokols Nr. 21, 8.3.§  (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu, 2022. gada 27. oktobra domes sēdes protokols Nr. 21, 8.2.§  (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu ēku īpašumam “Papardes 1” Preiļu novada Upmalas pagastā, 2022. gada 27. oktobra domes sēdes protokols Nr. 21, 8.1.§  (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, 2022. gada 29. septembra domes sēdes protokols Nr. 19, 12.§ (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, 2022. gada 30. augusta domes sēdes protokols Nr. 16, 14.§ (PDF)


2021

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskām personām, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 11.§ (PDF) 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 12. § (PDF)

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 13.§ (PDF)

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu likvidētām juridiskām personām, 2021. gada 28. aprīļa domes sēdes protokols Nr. 6, 16.§ (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2023.