Rekvizīti norēķiniem

Preiļu novada pašvaldība

Juridiskā adrese:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV5301
Tālrunis: +371 653 22766
E-pasts: dome@preili.lv

Reģ. nr.: 90000065720
PVN reģ. nr.: LV90000065720


AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV08UNLA0026000130630


AS SWEDBANK
Bankas kods HABALV22
Konts: LV81HABA0551019925560

 

Pēdējās izmaiņas: 15.09.2022.