Kapitālsabiedrības

Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai Dome izveido un dibina kapitālsabiedrības. Dome normatīvo aktu kārtībā ir tiesīga saskaņot kapitālsabiedrības statūtus.

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

  • SIA „Preiļu saimnieks”- pašvaldības kapitālsabiedrība,
  • SIA „AADSO”- publiski privātā kapitālsabiedrība,
  • SIA „Preiļu slimnīca”- privātā kapitālsabiedrība,
  • SIA “Cirīšu HES” – privātā kapitālsabiedrība.
Pēdējās izmaiņas: 10.11.2022.