Rūpnieciskā zveja

Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Preiļu novadā

Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu (PDF)

Zušu murdu izmantošanas kārtība (PDF)

Zvejas rīku samaksas dubultošana (PDF)

Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas iespējas Preiļu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpnēs:

1. Ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij:

01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1 apakšpunkts nosaka, ka zivju murdu limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu, privātajos ūdeņos un Civillikuma I pielikumā minētajos publiskajos ūdeņos. Zivju murdu limitu nosaka, ievērojot šo noteikumu 7.1. apakšpunktā noteikto pārrēķina proporciju no tīklu garuma limita.

Nr.pk.Ezera nosaukumsEzera platība, haPagastsTīklu limits, mInformācijai
1.Bicānu ezers149,4Rušonas pagasts575Tikai murdi
2.Bieržgaļa ezers272,2Aglonas pagasts970Tikai murdi
3.Cirišs630,6Aglonas pagasts2815Tikai murdi
4.Ilzes ezers33,5Aglonas pagasts120
5.Kategrades ezers133,1Rušonas pagasts375
6.Lielais Kolupa ezers175Rožkalnu pagasts795Tikai murdi Kopā ar Augšdaugavas novadu

Kalupes pagasts 65 m Rožkalnu pagasts 730 m

7.Pelēča ezers82Aizkalnes pagasts240Tikai murdi
8.Rušons2373Feimaņu pagasts,

Kastuļinas pagasts, Rušonas pagasts

4630Tikai murdi
9.Pakalņa ezers54,8Aglonas pagasts250
10.Salmejs104,3Rušonas pagasts315
11.Šusta ezers73Aizkalnes pagasts205
12.Veirūgnes ezers128,4Pelēču pagasts490Kopā ar Augšdaugavas novadu
13.Zolvas ezers349,6Rušonas pagasts1094

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” punkts 3.11. nosaka zvejas tīklu limitu – 75 metri (minētiem ezeriem).

Preiļu novada pašvaldības un valsts ezeru saraksts, kuros ir 75 m tīklu limiti 2022.gadā. 01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.

Nr. p. k.Ezera nosaukumsEzera platība, haPagastsTīklu limits, mEzera piederība
1.Eikša ezers57,5Rušonas pagasts75Pašvaldības
2.Kaučera ezers49,9Rušonas pagasts75Pašvaldības
3.Lielā Kurtaša ezers48,8Rušonas pagasts75Pašvaldības
4.Lielā Solkas ezers48,5Rušonas pagasts75Pašvaldības
5.Mazā Solkas ezers27Rušonas pagasts75Pašvaldības
6.Jašazers107,6Rušonas pagasts75Pašvaldības
7.Lielais Ostrovas ezers24.4Riebiņu pagasts75Pašvaldības
8.Mazais Kurtoša ezers8,1Rušonas pagasts75Pašvaldības
9.Pieniņu ezers4,7Riebiņu pagasts75Pašvaldības
10.Spuldziņu ezers4,7Rušonas pagasts75Pašvaldības
11.Mazais Ostrovas ezers5,0Silajāņu pagasts75Pašvaldības
12.Bēšona ezers64,20Aglonas pagasts75Pašvaldības
13.Dzerkaļu ezers5,60Aglonas pagasts75Pašvaldības
14.Lielas Dubuļkas ezers28,90Aglonas pagasts75Pašvaldības
15.Opostas ezers12,30Aglonas pagasts75Pašvaldības
16.Skudrinkas ezers9,30Aglonas pagasts75Pašvaldības
17.Terehovas ezers11,90Aglonas pagasts75Pašvaldības
18.Bleidas ezers36,90Vārkavas pagasts75Pašvaldības
19 .Ārdavas ezers72,50Pelēču pagasts75Privātīpašums

3. Preiļu novada pašvaldības ezeru saraksts, valsts un privāto ezeru saraksts, kuros ir 75 m tīklu limiti 2022. gadā. 01.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr. 796 ”Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2 apakšpunkts nosaka, ka pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus.

Minētiem ezeriem kopējais tīklu limits ir 75 m, tiek slēgta vienošanās starp pašvaldības un privātiem ezera īpašniekiem. Personas, kuras nav ezera īpašnieki var pieteikties licencēm uz pašvaldības un valsts tīklu limita daļu.

Nr.p.k.Ezera nosaukumsEzera platība, haPagastsTīklu limits, mEzera piederība
1.Lielais Kurtoša ezers48,8 ha75privātīpašums
2.Stupānu ezers32,0 haRušonas pagasts75privātīpašums
3.Sedeža ezers27,1 haRušonas pagasts75privātīpašums
4.Asaru ezers10,4 haRušonas pagasts75privātīpašums
5.Limaņu ezers7,2 haRušonas pagasts75privātīpašums
6.Meiraukas ezers5,2 haRušonas pagasts75privātīpašums
7.Rubeņu ezers  5,1 haRušonas pagasts75privātīpašums
8.Palšas ezers  4,3 haRiebiņu pagasts75privātīpašums
9.Markovas ezers2,5 haSilajāņu pagasts75privātīpašums
10.Gluhoje ezers  2,0 haRiebiņu pagasts75privātīpašums
11.Kovšika ezers  1,8 haRušonas pagasts75privātīpašums
12.Madžutiņa ezers  1,6 haRušonas pagasts75privātīpašums
13.Vašeiņa ezers  1,5 haRušonas pagasts75privātīpašums
14.Aglonas (Egles) ezers32,50Aglonas pagasts75Aglonas bazilikas īpašumā
15.Cirīša HES ūdenskrātuve236,70Aglonas pagasts75SIA Cirīšu HES īpašums
16.Glušoka ezers2,40Aglonas pagasts75privātīpašums
17.Gulbinkas  ezers2,00Aglonas pagasts75privātīpašums
18.Mazais Dubuļkas ezers7,20Aglonas pagasts75privātīpašums
19.Ruskuļu ezers10,67Aglonas pagasts75privātīpašums
20.Nierezers1,50Aglonas pagasts75Aglonas bazilikas īpašumā
21.Martas ezers0,90Aglonas pagasts75privātīpašums
21.Itiņu ezers1,90Aglonas pagasts75privātīpašums
22.Zabolotnija ezers3,00Aglonas pagasts75privātīpašums
23.Katleņa ezersAglonas pagasts75privātīpašums
24.Klaparu ezers1,3Vārkavas pagasts75privātīpašums
25.Beletnīku ezers1,7Vārkavas pagasts75privātīpašums
26.Zvirbuļu ezers1,7Vārkavas pagasts75privātīpašums
27.Biletnieku ezers1,1Vārkavas pagasts75privātīpašums
28.Kaziņu ezers1,0Vārkavas pagasts75privātīpašums
29.Gerlaka ezers37,00Vārkavas pagasts75Pašvaldības
30.Bratrišku ezers4,4Vārkavas pagasts75privātīpašums
31.Vepru ezers3,9Vārkavas pagasts75privātīpašums
32.Dovules ezers21,80Aizkalnes pagasts75Pašvaldības
33.Liminkas ezers12,70Aizkalnes pagasts75Pašvaldības
34.Loguču ezers1,80Pelēču pagasts75privātīpašumsnosusināts
35.Badēļa ezers1,40Preiļu pagasts75privātīpašums

Feimaņu ezers 625,70 ha

(apsaimnieko Rēzeknes novada pašvaldība)

64 murdi

Par Feimaņu ezera zivju tīklu limitu sadali pašpatēriņa zvejai lūdzam griezties Rēzeknes novada pašvaldībā.

 

Vēžu murdu limits ezeros

Nr. p. k.Ezera nosaukumsEzera platība, haPagastsLimits, gab.Informācijai
1.Bicānu ezers149,4Rušonas pagasts60 murdi

 

Zušu zvejas rīku limits ūdenstilpē

2. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās ūdenstecēs

Nr. p. k.PašvaldībaŪdensteces nosaukumsŪdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojami murdiMurdu skaits
1.Preiļu novadsTartakas upe0,3 km no Rušona ezera3
2.Preiļu novadsTartakas upe2 km no Ciriša ezera4

 

3. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits Cirīšu HES pievadkanālā

Nr.
p.k.
PašvaldībaŪdensteces nosaukumsMurdu skaits
1.Preiļu novadsCirīšu HES pievadkanāls1

 

Maksa noteikta saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 1.4 punktā noteikto maksu par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību un pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības:

 1. 2021.gada 29.decembra domes ēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 23.§ “Par zvejas tīklu izmantošanas samaksas noteikšanu” noteikta maksa par zvejas rīks limita vienu vienību – zvejas tīkls, par katriem 5(pieciem) metriem(iekšējos ūdeņos) 5,70 euro (pieci euro, 70 centi).
 2. 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr.4 lēmumu Nr. 30.§ “Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu” noteikta maksa:

 2.1. Zivju murds ar sētu, līdz 30m (iekšējos ūdeņos) – EUR 19.92 (deviņpadsmit eiro 92 centi);

2.2. Zivju murds ar sētu, virs 30m (iekšējos ūdeņos) – EUR 56.92 (piecdesmit seši eiro 92 centi);

2.3. Zivju murds bez sētas – EUR 14,22 (četrpadsmit eiro 22 centi)

     3. 2022.gada 27. janvāra Preiļu novada domes sēdes Nr.4 lēmumu Nr. 31.§ “Par zušu murdu izmantošanas samaksas kārtību ” noteikta maksa:

3.1. Zušu murds ar sētu, līdz 30m (iekšējos ūdeņos) – EUR 42,68 (četrdesmit divi eiro 68 centi).

Iesniegumus par Preiļu novada ūdenstilpņu zivju tīklu un murdu limitu sadali rūpnieciskajai pašpatēriņa un rūpnieciskajai komerciālai zvejai lūdzam iesniegt elektroniski ar elektronisko parakstu uz e-pastu: zivis@preili.lv,  Preiļu novada pašvaldībā vai Preiļu novada pagastu pārvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā atrodas ūdenstilpne līdz 2022. gada 1. aprīlim.

Iesniegumus sūtot pēc adreses:

Preiļu novada pašvaldība
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Tālrunis: +371 25213523
E-pasts: zivis@preili.lv


Rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību noma

Rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.

Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.

Pakalpojuma saņēmēji:

Fiziska persona, vai jebkura persona

Iesniedzējs sagatavo un pārvaldē iesniedz pieprasījumu uz Preiļu novada domes izstrādātas vienotas veidlapas, kurā norāda: laika periodu, vietu, kurā notiks zvejniecība (iekšējos ūdeņos), zvejas rīku skaitu, pa kategorijām.

Termiņš:

Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.

Normatīvie akti:

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” un pašvaldības saistošie noteikumi un lēmumi.

Arī limitu sadali starp fiziskām un juridiskām personām regulē MK noteikumi.

Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību
(Ministru kabinets; noteikumi; 918; 27.08.2009.)

Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 1015; 12.09.2009)

Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos
(Ministru kabinets; noteikumi; 796; 01.01.2015)

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 799; 01.02.2016)

Veidlapa:

Par rūpnieciskās(pašpatēriņa) zvejas limitu piešķiršanu  2022. gadam (DOC)

Uzziņas par pakalpojumu:
Preiļu novada pašvaldība
Kontaktinformācija:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Tālrunis : +371 25213523
E-pasts: zivis@preili.lv


SPECIĀLĀ ATĻAUJA KOMERCDARBĪBAI ZVEJNIECĪBĀ

Pakalpojuma būtības īss apraksts

Komerciālā zveja ir rūpnieciskā zveja, kurā zvejniekam ir tiesības izmantot zvejas limitu (rūpnieciskās zvejas rīku skaitu, veidu, nozvejas apjomu), kas pārsniedz attiecīgos rūpnieciskās zvejas noteikumos pašpatēriņa zvejai noteikto ierobežojumu, ar tiesībām zvejā iegūtās zivis pārdot vai piedāvāt tirgū.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Privāto tiesību Juridiska persona.
 • Juridiska persona bez nodokļu parādiem.

Pakalpojuma sniegšanas maksimālais termiņš (darba dienās):

21, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Jāiesniedz iesniegums no juridiskas personas (zvejnieka), norādot pretendenta nosaukumu, reģistrācijas adresi, telefona numuru, zvejai paredzēto ūdeņu nosaukumu, kuģa (laivas) reģistrācijas numuru un nosaukumu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 1. Uzņēmumu reģistra izsniegtā reģistrācijas apliecība.
 2. Iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins.
 3. VID izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas.
 4. CSDD izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība.

Iesnieguma veidlapa dota 08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 1.pielikumā (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā).

Pakalpojuma saņemšanas iespējas

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi: 14,23 EUR

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

 • Klātiene – Preiļu novada dome
 • Klātiene – Preiļu novada pagastu pārvaldēs
 • E-pasts – elektroniski iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu: zivis@preili.lv .

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Tālrunis +371 25213523

Pārsūdzības iespējas

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Iesnieguma veidlapa (DOC)

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2022.