Ezeru apsaimniekošana

Preiļu novads ir bagāts ar ezeriem, kopā visa novada administratīvajā teritorijā ir 87 ezeri. Lielākie ezeri atrodas novada dienvidaustrumos — Rušons (17,6 km², Preiļu novada administratīvajā teritorijā), Ciriša ezers (6,3 km²), Feimaņu ezers (3,1 km² Preiļu novada administratīvajā teritorijā ), Zolvas ezers (3,65 km²), Bieržgaļa ezers (2,7 km²), Bicānu ezers (1,5 km²), Kategrades ezers (1,4 km²), Salmejs (1 km²), Jašazars (0,9 km²).

No visiem novadā esošajiem ezeriem 7 ezeri ir publiskie ezeri, saskaņā ar Civillikuma I pielikumu, un 15 ezeriem zvejas tiesības pieder valstij, saskaņā ar Civillikuma II pielikumu.

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2023.