Komitejas

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Maruta Plivda
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Nadežda Hļebņikova
Komitejas locekļi: Zigmārs Erts, Nadežda Hļebņikova, Iveta Stare, Juris Vucāns


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Ineta Liepniece
Komitejas locekļi: Māris Leikučs, Māra Rožinska, Klavdija Zarāne, Ārijs Vucāns


Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Juris Erts
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Ēvalds Vilcāns
Komitejas locekļi: Valentīna Madalāne, Aigars Zīmelis, Juris Želvis

 

Pēdējās izmaiņas: 11.12.2018.