Komitejas

Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam Preiļu novada pašvaldības dome ir izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas.

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Ārijs Vucāns

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Rožinskis

Komitejas sastāvs: Lauris Pastars, Maruta Plivda, Mindaugas Bitinas


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Iveta Stare

Komitejas priekšsēdētājas vietnieks: Andris Pastars

Komitejas sastāvs: Oskars Bērziņš, Nedežda Hļebņikova, Ineta Anspoka


Infrastruktūras un novada attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Jāzeps Ivanāns

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Andris Lazdāns

Komitejas sastāvs: Juris Vucāns, Raimonds Rubins, Juris Erts

Pēdējās izmaiņas: 04.11.2022.