Komitejas

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Klavdija Zarāne
Komitejas locekļi: Nadežda Hļebņikova, Maruta Plivda, Iveta Stare, Juris Vucāns, Zigmārs Erts, Ēvalds Vilcāns


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Māra Pudnika
Komitejas locekļi: Ineta Liepniece, Juris Želvis, Māris Leikučs, Ārijs Vucāns, Maruta Plivda, Nadežda Hļebņikova


Attīstības un infrastruktūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Juris Erts
Komitejas locekļi: Ēvalds Vilcāns, Valentīna Madalāne, Aigars Zīmelis, Juris Želvis, Ineta Liepniece, Klavdija Zarāne

Pēdējās izmaiņas: 28.11.2019.