Komitejas

Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam Preiļu novada pašvaldības dome ir izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. 2021. gada 7. jūlija domes ārkārtas sēdē ir ievēlēts komiteju sastāvs.

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Ārijs Vucāns

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Pēteris Rožinskis

Komitejas sastāvs: Anita Brakovska, Lauris Pastars, Maruta Plivda


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Iveta Stare

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Pastars

Komitejas sastāvs: Oskars Bērziņš, Nedežda Hļebņikova, Ineta Anspoka


Infrastruktūras un novada attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Jāzeps Ivanāns

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Lazdāns

Komitejas sastāvs: Juris Vucāns, Raimonds Rubins, Juris Erts

Pēdējās izmaiņas: 15.09.2022.