Komitejas

Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam Preiļu novada pašvaldības dome ir izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas. 2021. gada 7. jūlija domes ārkārtas sēdē ir ievēlēts komiteju sastāvs.

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Ārijs Vucāns

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Rožinskis

Komitejas sastāvs: Anita Brakovska, Lauris Pastars, Maruta Plivda


Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Iveta Stare

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Ineta Anspoka

Komitejas sastāvs: Ilga Pokšāne, Nedežda Hļebņikova, Andris Pastars


Infrastruktūras un novada attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs – Jāzeps Ivanāns

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Lazdāns

Komitejas sastāvs: Aigars Zīmelis, Raimonds Rubins, Juris Erts

Pēdējās izmaiņas: 23.07.2021.