Komisijas

Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Komisijas locekļi: Elza Spodra Elste, Inta Zīmele, Zita Pastare 


Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Komisijas locekļi: Māris Leikučs, Inta Rumaka
Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Svetlana Kurmeļova
Komisijas locekļi: Zenta Andrejeva, Irēna Stašulāne
Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada Administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Ēvalds Vilcāns
Komisijas locekļi: Iveta Stašulāne, Ilona Žukova, Valentīna Liniņa, Lauris Pastars, Sanda Launerte
Komisija darbojas, pamatojoties uz Administratīvās atbildības likumu.


Preiļu novada vēlēšanu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Uldis Čerpakovskis
Komisijas locekļi: Aivars Podskočijs, Žanete Beča, Santa Ancāne-Novikova, Vita Skrinda
Komisijas sekretāre: Anita Rumpe
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5. panta 1. daļu.


Preiļu novada Iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Sanda Launerte
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Artis Žukovs
Komisijas locekļi: Bonifācijs Kļavinskis, Ingūna Barkeviča,
Komisija darbojas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu.
Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Maruta Plivda
Komisijas locekļi: Ēvalds Vilcāns, Juris Želvis


Preiļu novada starpinstitucionālās sadarbības komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Zagorskis
Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Natālija Rivža, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis – Ritma Vigule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis – Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma


Preiļu novada medību koordinācijas komisija
Preiļu novada domes pārstāvis – Juris Želvis, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma


Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Klavdija Zarāne – Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks
Anita Brakovska – Vārkavas novada domes priekšsēdētāja
Pēteris Rožinskis – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Kaspars Vaivods – VUGD LRB Preiļu daļas komandieris, kapteinis
Ēriks Pastars – VUGD LRB Preiļu daļas inspektors, kapteinis
Jānis Svilpe – Zemessardzes 35. NBN bataljona komandieris, pulkvežleitnants
Skaidrīte Žukova – SIA „Preiļu slimnīca” valdes loceklis
Mārtiņš Bogdanovs – Preiļu tīklu nodaļas vadītājs
Aldis Upenieks – VAS „Latvijas Valsts ceļi” Preiļu nodaļas ceļu būvinženieris
Juris Butēvics – Aglonas novada domes priekšsēdētājs
Dzintars Podskočijs – VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
Ilga Raubiško – PVD Dievidlatgales pārvaldes inspektore
Guna Novika – VVD Daugavpils reģionālā vides pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja
Elmārs Skuķis – VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu nodaļas vecākais mežzinis
Jānis Mūrnieks – SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs
Normunds Žihars – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2021.