Komisijas

Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ināra Upeniece
Komisijas locekļi: Mairita Armane, Ainārs Streļčs, Silvija Dreijere 

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašumu komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Ināra Upeniece
Komisijas locekļi: Irina Vaivode, Ināra Upeniece, Lāsma Ruzģe, Ainārs Streļčs, Jāzeps Ivanāns, Inta Klindžāne

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Aina Tumašova
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Ingūna Rubane
Komisijas locekļi: Inta Kivleniece, Ārija Pudule, Inta Rumaka

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Inta Klindžāne
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Inga Vilcāne
Komisijas locekļi: Mārīte Bogdanova, Skaidra Mežiniece, Arnis Mičulis
Komisija darbojas, pamatojoties uz Administratīvās atbildības likumu.

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija  (E-pasts: velesanu.komisija@preili.lv)
Komisijas priekšsēdētājs: Aija Bitinas (Tālr.: 29443794, E-pasts: aija.bitinas@preili.lv)
Komisijas locekļi: Žaneta Beča, Aldis Buks, Inga Proma, Anita Rumpe, Antra Meluškāne, Lidija Šatilova
Komisijas sekretāre: Anita Rumpe (Tālr.: 26598727, E-pasts: anita.rumpe@preili.lv)
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5. panta 1. daļu.


Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Inese Kunakova
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Ingūna Barkeviča
Komisijas locekļi: Inese Kursīte, Māra Pudnika, Liene Baškatova–Jokste
Komisija darbojas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu.

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Ārijs Vucāns
Komisijas locekļi: Liene Baškatova–Jokste, Sanda Launerte

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisija (Starpinstitucionālais sadarbības modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/ jauniešu atbalstam – Sadarbības vienība)
Komisijas priekšsēdētāja: Anita Brakovska
Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Natālija Rinča, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis – Astrīda Ūzuliņa, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis – Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija
Preiļu novada domes pārstāvis – Lauris Pastars, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs – Ārijs Vucāns

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: VUGD LRB Preiļu daļas komandieris, kapteinis Kaspars Vaivods, VUGD LRB Preiļu daļas inspektors, kapteinis Ēriks Pastars, Preiļu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis, Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Anita Brakovska

Komisijas locekļi: VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Dzintars Podskočijs, Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona komandieris, majors Jānis Svilpe, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Daugavpils ceļu rajona Preiļu nodaļas vadītājs Normunds Žihars, Preiļu tīklu nodaļas vadītājs Mārtiņš Bogdanovs, VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu nodaļas vecākais mežzinis Elmārs Skuķis, PVD Dienvidlatgales pārvaldes inspektore Ilga Raubiško, VVD Daugavpils reģionālā vides pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja Guna Novika, Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas Valsts ceļi”, Preiļu nodaļas vadītājs Aldis Upenieks, Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Romanovskis.

Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”


Koku ciršanas komisija

Komisijas locekļi: Kristaps Určs, Agnija Pastare, Inese Jakovele

Komisija darbojas, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā” un Ministru kabineta noteikumiem noteikumiem 309. “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Pēdējās izmaiņas: 15.09.2022.