Preiļu novada pašvaldības deputāti

Ārijs Vucāns

Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs

E-pasts: arijs.vucans@preili.lv

Tālr. 65307320

Iedzīvotājus pieņem otrdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

 

Pēteris Rožinskis

Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja pirmais vietnieks

E-pasts: peteris.rozinskis@preili.lv

Iedzīvotājus pieņem trešdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

 

Anita Brakovska

Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētāja otrais vietnieks

E-pasts: anita.brakovska@preili.lv

Iedzīvotājus pieņem ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00

 

Domes deputāti

Ineta Anspoka

E-pasts: ineta.anspoka@preili.lv

Tālr. 28669397

Iedzīvotājus pieņem trešdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00, Riebiņu vidusskolā.

 

Juris Erts

E-pasts: juris.erts@preili.lv

Tālr. 29419475

Iedzīvotājus pieņem katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 11.00 līdz 12.00, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 108. kabinetā.

 

Nadežda Hļebņikova

E-pasts: nadezda.hlebnikova@preili.lv

Tālr. 29567099

Iedzīvotājus pieņem katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 15.00, Preiļu novada domē 120. kabinetā.

 

Jāzeps Ivanāns

E-pasts: jazeps.ivanans@preili.lv

 

Andris Lazdāns

E-pasts: andris.lazdans@preili.lv

Tālr. 29361374

Iedzīvotājus pieņem Upmalas pagasta pārvaldē telefoniski vienojoties par tikšanās laiku.

 

Andris Pastars

E-pasts: andris.pastars@preili.lv

 

Lauris Pastars

E-pasts: lauris.pastars@preili.lv

 

Maruta Plivda

E-pasts: maruta.plivda@preili.lv

 

Ilga Pokšāne

E-pasts: ilga.poksane@preili.lv

Tālr. 20496081

Iedzīvotājus pieņem katra mēneša pirmajā trešdienā plkst. 13.00 Riebiņu kultūras centrā.

 

Raimonds Rubins

E-pasts: raimonds.rubins@preili.lv

 

Iveta Stare

E-pasts: iveta.stare@preili.lv

Tālr. 28275039

Iedzīvotājus pieņem katra mēneša pirmajā ceturtdienā no plkst. 16.00 līdz 17.00, Preiļu novada domē.

 

Juris Vucāns

E-pasts: juris.vucans@preili.lv

Tālr. 22825051

Iedzīvotājus pieņem telefoniski vienojoties par tikšanos – katra mēneša otrajā trešdienā no plkst. 14.00 līdz 17.00, Preiļu novada domē.

Pēdējās izmaiņas: 15.09.2021.