Preiļu novada pašvaldība 13.04.2023. ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par dzīvokļa 1.Maija ielā 5-18, Preiļos atsavināšanu

13.04.2023 09:30
Preiļu novada pašvaldība (ZOOM)

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 13. aprīlī plkst. 9.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7601 900 2802 – dzīvokļa 1.Maija ielā 5-18, Preiļos, Preiļu novadā atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF)  un pieteikums ŠEIT (DOCX).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 11.04.2023. plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pasta adresi dome@preili.lv.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 2300,00, nodrošinājums – EUR 230,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2023.