Preiļu novada pašvaldība 14.10.2022. rīko izsoli par nekustamā īpašuma “Braki” (Upmalas pag.) atsavināšanu

14.10.2022

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 14. oktobrī plkst. 10.00 rīko izsoli attālinātā veidā Zoom platformā par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7690 006 0233  – “Braki”, Upmalas pagasts, Preiļu novads, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7690 006 0367 platībā 4,24 ha, atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības ŠEIT (PDF)  pielikums ŠEIT (DOCX).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2022. gada 10. oktobra plkst.12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Izsoles objekta sākumcena – EUR 7800,00.

Nodrošinājums – EUR 780,00 un reģistrācijas maksa  EUR 10,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2022.