Preiļu novada dome 2022. gada 26. jūlijā attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par automašīnas AUDI A6, izlaiduma gads – 2000 atsavināšanu

26.07.2022 10:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2022.gada 26.jūlijā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par automašīnas AUDI A6 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GF9658, šasijas Nr.WAUZZZ4BZYN102365, izlaiduma gads – 2000 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv (PDF).

Automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada domes Transporta daļas vadītāju Artūru Leperu pa tālruni 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2022.gada 21.jūlija plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – 450,00 EUR.

Saskaņā ar 2022. gada 20. maija defektācijas aktu, automašīnai ir konstatēts defekts- plīsusi gāzu sadales mehānisma siksna.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 45,00 maksājamas  novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 04.07.2022.