Preiļu novada dome 19. jūlijā attālināti rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielie Rubeņi” Preiļu novada Pelēču pagastā neapbūvētas zemes vienības atsavināšanu

19.07.2022 10:00

Preiļu novada dome 2022. gada 19. jūlijā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7656 001 0214 “Lielie Rubeņi” Preiļu novada Pelēču pagastā, neapbūvētas zemes vienības platībā 0,6 ha ar kadastra apzīmējumu 7656 001 0199  atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas „Latvijas Vēstnesī” un novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 15.07.2022. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 1260,00 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums – EUR 126,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 18.07.2022.