Preiļu novada dome rīko izsoli par kustamās mantas, pasažieru autobusa BMC215 SCB atsavināšanu

20.06.2022 10:00

Preiļu novada dome 2022. gada 20. jūnijā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts reģistrācijas numura zīmi HN 9838, šasijas Nr. NMC215RKDLB400024, izlaiduma gads – 2010 atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2022. gada 16. jūnija plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – 1776,00 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 178,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 18.07.2022.