Preiļu novada dome 2022. gada 11. maijā plkst. 10.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma “Rūķi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, neapbūvētas zemes vienības atsavināšanu

11.05.2022 10:00

Preiļu novada dome 2022. gada 11. maijā plkst. 10.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 001 0081  –“Rūķi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 001 0081 platībā 8,0 ha, atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2022.gada 09.maija plkst.12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos Izsoles objekta sākumcena – EUR 20 063,00  EUR (bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 2006,00 un reģistrācijas maksa  EUR 10,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2022.