Preiļu novada dome 2022. gada 22. aprīlī plkst. 09.00 rīko izsoli par zemes vienības Pelēču pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām

22.04.2022 09:00

Preiļu novada dome 2022. gada 22. aprīlī plkst. 09.00 rīko izsoli par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 006 0142 platībā 0,4 ha  Pelēču pagastā Preiļu novadā nomu lauksaimniecības vajadzībām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2022. gada 20. aprīļa plkst. 12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītās nomas maksas sākumcena – EUR 28,00 (bez PVN) gadā. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 10,00, nodrošinājums – EUR 30,00 ,kas maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka līdz 2022. gada 20. aprīļa plkst. 12.00. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 28,00).

Pēdējās izmaiņas: 06.04.2022.