Preiļu novada dome 2022. gada 03.martā rīko izsoli par kustamās mantas, pasažieru autobusa BMC215 SCB, izlaiduma gads – 2010 atsavināšanu

03.03.2022 09:30
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2022.gada 03.martā plkst. 09.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, pasažieru autobusa BMC215 SCB ar valsts reģistrācijas numura zīmi HN 9838, šasijas Nr.NMC215RKDLB400024, izlaiduma gads – 2010 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot pa tālruni 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2022.gada 1.marta plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – 5550,00 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 555,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 10.02.2022.