Preiļu novada dome 2022. gada 11. janvārī rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceiruļnīki” neapbūvētas zemes vienības 2,64 ha platībā atsavināšanu

11.01.2022 13:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2022.gada 11.janvārī plkst. 13.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7642 010 0246 –“Ceiruļnīki”, Aglonas pagasts, Preiļu novads, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76420100181 platībā 2,64 ha atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā www.preili.lv (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas  „Latvijas Vēstnesī” un novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 10.01.2022. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 5400,00 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums – EUR 540,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2021.