Preiļu novada dome 2021. gada 22. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas – katafalka VOLVO 7403 atsavināšanu

22.12.2021 14:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 22.decembrī plkst. 14.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas numura zīmi EH 1112, izlaiduma gads – 1987 atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Aglonas pagasta pārvaldes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Aglonas pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Rivaru pa tālruni 29710802.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2021.gada 20.decembra plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 750,00.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 75,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2021.