Preiļu novada dome 2021. gada 22. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas – Mercedes Benz atsavināšanu

22.12.2021 13:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 22.decembrī plkst. 13.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GN 2935, izlaiduma gads – 1989 atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot saskaņojot ar Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāju Artūru Leperu pa tālruni 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2021.gada 20.decembra plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 1450,00.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 145,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2021.