Preiļu novada dome 2021. gada 07. decembrī rīko otro izsoli par nekustamā īpašuma -10,6 m2 liela vienistabas dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos, atsavināšanu

07.12.2021 09:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 07.decembrī plkst. 09.00 rīko otro izsoli par nekustamā īpašuma -10,6 m2 liela vienistabas dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 03.12.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 304,00 EUR, nodrošinājums – EUR 30,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2021.