Preiļu novada dome 2021. gada 05. oktobrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par nekustamā īpašuma – 10,6 m2 liela vienistabas dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos, atsavināšanu

05.10.2021 13:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 05.oktobrī plkst. 13.00 rīko pirmo izsoli par nekustamā īpašuma -10,6 m2 liela vienistabas dzīvokļa Aglonas ielā 3-3, Preiļos, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 01.10.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 380,00 EUR, nodrošinājums – EUR 40,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 20.09.2021.