Preiļu novada dome 2021. gada 05. oktobrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko trešo izsoli par nekustamā īpašuma – divistabu dzīvokļa A.Upīša ielā 18-3, Preiļos, atsavināšanu

05.10.2021 11:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 05.oktobrī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko trešo izsoli par nekustamā īpašuma -divistabu dzīvokļa A.Upīša ielā 18-3, Preiļos, atsavināšanu.

Izsoles noteikumi (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 01.10.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 985,00, nodrošinājums – EUR 99,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 17.08.2021.