Piešķirtās Goda zīmes

AR PREIĻU NOVADA DOMES GODA ZĪMĒM “PAR NOPELNIEM PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBĀ” APBALVOTIE PREIĻU NOVADA IEDZĪVOTĀJI


2022. gada 18. novembris

Monika Litauniece – par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā un priekšzīmīgu darbu pašvaldībā 45 gadu garumā

Jānis Upenieks – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības iestāžu darbā, bērnu izglītošanā un sporta jomas attīstībā

Ārija Pudule – par ilggadēju darbu un nesavtīgu iesaisti izglītības jomas attīstībā un skolēnu vēstures izpratnes veicināšanā


2019. gada 18. novembris

Zenta Igolniece – SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja

Vladimirs Ivanovs – ilggadējais Preiļu novada pašvaldības vadošais darbinieks

Onufrijs Pujats – Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvests


2018. gada 18. novembris

Anna Karčevska – ilggadējā Pelēču pamatskolas direktore un vēstures skolotāja

Jānis Lozda – ilggadējais izglītības darbinieks un pedagogs

Dzidra Preise – sabiedriskā darbiniece un politiski represētā

Natālija Rubīne – Preiļu politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” vadītāja, biedrību “Nīdermuižas draudze” un “Veiksmes biķeris” valdes locekle

Valdis Skujiņš – SIA “VS Teks” valdes loceklis


2018. gada 3. maijs

Oļegs Hļebņikovs – pedagogs un vadošais darbinieks

Valentīna Liniņa – pedagoģe un sabiedriskā darbiniece

Igors Pličs – Preiļu novada uzņēmējs un fotomākslinieks

Viļgeļms Veleckis – SIA “Firma JATA” valdes loceklis

Alberts Vucāns – Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas ilggadējais direktors, pedagogs un kultūras darbinieks


2017. gada 18. novembris

Irēna Timošenko – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja


2016. gada 17. novembris

Jūlija Akmane – ilggadējā Pelēču pamatskolas direktore 

Donats Botors – Livdāns – ilggadējais Preiļu 1. (1960-1970) un Preiļu 2. vidusskolas (1970-1987) direktors 

Marcijanna Opule – ilggadējā Preiļu 1. vidusskolas direktore (1970-1986) un pedagoģe

Jānis Teilāns – ilggadējais mūzikas skolotājs un ērģelnieks

Pēdējās izmaiņas: 21.11.2022.