Pēteris Zukulis

PĒTERIS ZUKULIS
29.07.1929. – 24.07.2002.

Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2005. gada 9. augustā
(2005. gada protokols nr. 13, p.7)

Dzimis Daugavpils apriņķa Aglonas pagastā. Bērnību pavadīja Zolvas ezera krastā, kur vēlāk, būdams Preiļu siera rūpnīcas direktors, ierīkoja atpūtas bāzi.

Pamatizglītību ieguva Aglonas pagasta Skudrīšu 7 gadīgajā skolā. Turpmākajai izglītībai naudu spiests nopelnīt pats. Divus gadus strādāja par veterinārārstu, pēc tam divus gadus mācījās veterināriju Maltas sovhoztehnikumā.

1950. gadā uzsāka dienestu Padomju armijā. Pēc nodienētajiem trīs gadiem un 8 mēnešiem, atgriezās dzimtajā pusē un gadu strādāja par kurinātāju. Nopelnīto naudu izlietoja tālākizglītībai un 1957. gadā absolvēja Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Mehanizācijas nodaļu. Strādāja Aglonas profesionāli tehniskajā skolā par direktora vietnieku, kopā ar audzēkņiem piedalījās ražas novākšanā Kazahijā. Katrā darba vietā izpelnījās atzinību par ieguldījumu jaunatnes izglītošanā un fiziskajā sagatavošanā.

1967. gadā nodibināja Daugavpils 38. profesionāli tehnisko skolu un bija tās direktors. 1968. gadā no Daugavpils norīkots darbā uz jaunās siera rūpnīcas celtniecību Preiļos.

1972. gada 30. novembrī Pēteris Zukulis apstiprināts darbā par paša būvētās Preiļu siera rūpnīcas pirmo direktoru un vadīja to līdz slimībai 1988. gadā.

Pēteris Zukulis vienmēr rūpējies par rūpnīcas attīstību. Ir vairāku racionalizācijas priekšlikumu un izgudrojumu autors un līdzautors.

1976. gadā kopā ar autoru kolektīvu saņēmis PSRS Ministru Padomes prēmiju 5000 rbļ. apmērā par Preiļu siera rūpnīcas celtniecības projekta izstrādāšanu un realizēšanu. 1986. gadā apbalvots ar ordeni Goda zīme.

Pēteris Zukulis ir Vissavienības Tautas Saimniecības Sasniegumu izstādes bronzas (1984.g.) un sudraba (1988.g.) medaļu laureāts.

1989. gadā ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu Pēterim Zukulim piešķirts Nopelniem bagātā rūpniecības darbinieka goda nosaukums. 

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2018.