Jāzeps Pīgoznis

JĀZEPS PĪGOZNIS
15.09.1934. – 28.05.2014.

Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2014. gada 25. septembrī
(2014. gada 25. septembra protokols Nr.10, p. 2.1.)

Ar Preiļu novada domes deputātu lēmumu 2014. gada 25. septembra domes sēdē izcilajam māksliniekam Jāzepam Pīgoznim pēc nāves piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums. Gleznotājam piešķirto augsto apbalvojumu par mūža ieguldījumu Latgales un Preiļu novada profesionālās un tautas mākslas saglabāšanā un attīstībā Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā 2014. gada 16. novembrī saņēma Jāzepa Pīgožņa tuvinieki. Jāzepu Pīgozni Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukuma saņemšanai izvirzīja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs.

Jāzeps Pīgoznis dzimis 1934. gada 15. septembrī Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Odumānu sādžā. Pamatizglītību ieguvis Dravnieku pamatskolā. 1953. gadā pabeidzis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu, 1959. gadā – Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu ar diplomdarbu „Līgo vakars”. 1992. gadā Jāzeps Pīgoznis ieguvis Mākslas maģistra grādu, bijis Latvijas Mākslas akadēmijas vecākais pasniedzējs (1972 – 1986), docents (1986 – 1992), māksliniekam ir piešķirts profesora zinātniskais nosaukums Latvijas mākslas akadēmijā (1992). Jāzeps Pīgoznis bijis arī PSRS Mākslinieku savienības valdes loceklis (1983 – 1989) un Latvijas Mākslinieku savienības Valdes priekšsēdētāja vietnieks (1987 – 1990). Visos amatos un visu savu apzinīgo darba mūžu mākslinieks rūpējies par dzimtās Latgales kultūras dzīves kvalitāti un sniedzis palīdzību Latgales māksliniekiem izstāžu, arī starptautisko izstāžu, sarīkošanā.

Jāzeps Pīgoznis izstādēs piedalījies kopš 1952. gada. Daudzas izstādes bijušas skatāmas Preiļos, Rēzeknē, Ludzā, Krāslavā, Līvānos, Jēkabpilī, Balvos un citur Latvijā. Jāzeps Pīgoznis bijis aktīvs mākslas plenēru dalībnieks, un Preiļu mākslas plenēros piedalījies kopš 1998. gada. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja mākslas kolekcijai „Preiļi gleznās” mākslinieks ir uzdāvinājis piecus savus darbus.

Pēc mākslinieka nāves ģimene pieņēma lēmumu par Jāzepa Pīgožņa personīgo lietu, likteņa lietu, arhīva materiālu un atsevišķu mākslas darbu dāvināšanu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam.

Jāzeps Pīgoznis bija savdabīgs, tautā mīlēts gleznotājs, virtuozs grafiķis un iejūtīgs grāmatu  ilustrētājs. Viņš uzturēja sirsnīgas un bagātinošas saites ar dzimto Latgali un tās cilvēkiem. Bija kultūras dziļāko vērtību, īstena gara stipruma sapratējs un balstītājs.

Jāzeps Pīgoznis 1982. gadā saņēmis Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukumu, 2011. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2018.