Jānis Eglītis

JĀNIS EGLĪTIS
23.01.1961. – 06.05.2013.

Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2013. gada 31. augustā
(2013. gada protokols Nr.11., p.2.2.)

Ekonomikas zinātņu doktors, Ventspils Augstskolas rektors un asociētais profesors. 

Jānis Eglītis dzimis 1961. gada 23. janvārī Preiļos. Pēc vidusskolas absolvēšanas uzsāka studijas Latvijas Valsts universitātē, kur 1994. gadā ieguva fizikas maģistra grādu, bet 2003. gadā – ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

25 gadu vecumā viņš sāka strādāt par Preiļu 1. vidusskolas direktoru. Viņš ļoti lepojās ar to, ka izdevās Preiļu 1. vidusskolu izveidot par ģimnāziju. 1995. gadā Jānim Eglītim tika piešķirts Ministru kabineta atzinības raksts.

2003. gadā Jānis Eglītis bija ievēlēts par Preiļu novada domes priekšsēdētāju. Par pašvaldības vadītāju nostrādājot 3 gadus viņš tika ievēlēts 9. Saeimā. Paralēli deputāta darbam viņš bija arī Daugavpils Universitātes asociētais profesors, pētnieks un Ekonomikas doktora studiju programmas direktors.

2011. gadā Jānis Eglītis pārcēlās dzīvot un strādāt uz Ventspili, jo tika ievēlēts par Ventspils Augstskolas rektoru. Viņš bija arī augstskolas asociētais profesors. Augstskolas attīstībai rektors pievērsās ar pilnu atdevi, ieguldot darbā neizmērojamu enerģiju, ģenerējot jaunas idejas un nesavtīgi ziedojot darbam arī savu brīvo laiku. Pēc ievēlēšanas amatā uzrunā kolēģiem jaunais rektors sacīja, ka tikai ar komandas darbu viss ir iespējams. Tāpēc viņš vienmēr un visur veidoja darba grupas, pats aktīvi tajās iesaistījās.

Preiļu pilsētas Goda pilsoņa nosaukums piešķirts pēc nāves 2013. gada augustā.

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2018.