Gaida Ivanova

GAIDA IVANOVA

Goda pilsoņa nosaukums piešķirts 2018. gada 25. oktobrī
2018. gada 25. oktobra protokols Nr.12., p.10.

Viens no spilgtākajiem tautas mākslas kolektīviem Preiļu novadā un Latgalē jau daudzus gadus ir Preiļu novada Kultūras centra un J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopa „Gaida”, kuru vada īsta sava darba profesionāle – pedagoģe un horeogrāfe Gaida Ivanova. Deju kopas sastāvā savu talantu attīsta un radošo potenciālu pauž dažādu vecumu bērni un skolas vecuma jaunieši.

Gaida Ivanova deju kopu vada jau kopš tās pastāvēšanas sākuma – 33 gadus. Visā tās darbības laikā ir gūti panākumi Latvijas mērogā, daudz laureāta diplomu un atzinību saņemts vieskoncertos un kultūras festivālos dažādās valstīs ārzemēs. Tautas dejas pamatus un dejas meistarību pie Gaidas Ivanovas apguvuši daudzi bērni un jaunieši. Tagad kolektīvā dejo arī bērni, kuru vecāki paši ir bijuši “Gaidas” dejotāji.

Par latviešu tautas tradīciju popularizēšanu, ieguldījumu kultūras jomā un draudzības saikņu  stiprināšanu starp valstīm 2013. gadā Preiļu novada kultūras centra un Preiļu valsts ģimnāzijas deju kopai “Gaida” tika piešķirts Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības raksts.

Piedaloties kopējos projektos ar citu valstu jauniešiem, pārstāvot Latviju starpvalstu kultūras festivālos, jaunieši ir iemācījušies atbalstīt viens otru, komunicēt un draudzēties ne tikai savā starpā, bet, kontaktējoties ar dažādu tautību jauniešiem, iemācījušies cienīt un mīlēt citu tautu kultūras tradīcijas un ieguvuši draugus daudzās zemēs.

Gaida Ivanova kā deju pedagoģe un horeogrāfe dod paliekošu ieguldījumu tautas dejas tradīciju saglabāšanā Latvijā, latviešu tautas kultūras vērtību popularizēšanā ārpus valsts robežām, kā arī jaunās paaudzes estētiskajā un pilsoniskajā audzināšanā. Ar savu mīlestību uz deju un jauno paaudzi Gaida Ivanova ir devusi īpašu ieguldījumu Preiļu novada atpazīstamībā un popularizēšanā. Gaidas Ivanovas augstā atbildība uz darāmo darbu māca bērniem un jauniešiem saskatīt patiesās vērtības, māca kļūt par mūsu tautas kultūras tradīciju turpinātājiem.

2017. gadā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā Preiļu 1. pamatskolas skolotājai, Preiļu novada kultūras centra un J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopas “Gaida” vadītājai un tautas deju horeogrāfei Gaidai Ivanovai piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordeņa V šķira.

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2018.